Sökning: "biverkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 994 uppsatser innehållade ordet biverkningar.

 1. 1. DRY POWDER FOR INHALATION - INFLUENCE OF MIXING PROCESS AND ADDITION OF MAGNESIUM STEARATE

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Love Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :inhalation; drug delivery; pulmonary drug delivery; API; FPF; FPD; DD; Turbula; Diosna; mixing energy; mixing time; mixing speed; pharmaceutical technology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : For efficient treatment of many diseases of the lung, it is beneficial to deliver the medicine to the respiratory tract directly. This ensures a rapid response since it can enter the bloodstream directly through the alveolar epithelium. Consequently, also decreases systemic effects due to the local treatment. LÄS MER

 2. 2. An Ontological Representation for the Real-Time Evaluation of Vaccine Coverage, Safety, and Effectiveness

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elise Lång; [2023]
  Nyckelord :Ontology; Vaccine evaluation; FAIR principles; Ontology evaluation;

  Sammanfattning : Data used when studying vaccination programs and vaccine evaluations are collectedfrom multiple, and constantly changing data sources. These data sources are often isolateddata silos, that are hard for researchers and public health organizations to connect, andthus hinders when researchers and public health organizations are conducting these studies. LÄS MER

 3. 3. Vilken effekt på depressionssymtom har aerob träning jämfört med läkemedel hos personer med depression? : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Celina Karlsson; Olivia Su; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom och den vanligaste behandlingsmetoden är läkemedelsbehandling, samtidigt är negativa biverkningar är vanligt förekommande. På senare tid har fysisk aktivitet framförts som en lovande behandlingsmetod. De studier som finns inom området visar på begränsad evidens. LÄS MER

 4. 4. Take it or leave it? En tematisk analys om upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Eklund; Rasmus Andersson; [2023]
  Nyckelord :antidepressiv läkemedelsbehandling; sexuella biverkningar; SSRI; copingstrategier; antidepressant medical treatment; sexual side effects; coping strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling samt vilka strategier personer använder sig av för att hantera dem. Studien syftade även att undersöka hur sexuella skript och normer beskrivs inverka på upplevelsen av att hantera sexuella biverkningar, samt hur vården kan hjälpa denna patientgrupp ytterligare. LÄS MER

 5. 5. Tezepelumab : En ny effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad astma?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rama Khouly; [2023]
  Nyckelord :Astma; Tezepelumab; TSLP; monoklonal antikropp.;

  Sammanfattning : Bakgrund Astma är en kronisk sjukdom som försvårar lungfunktion och påverkar individer hela livet. Orsakerna för astma är olika mellan olika individer, men sjukdomen har liknande symtom. LÄS MER