Sökning: "björkkvalitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet björkkvalitet.

 1. 1. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Fredrik Hörnsten; [2018]
  Nyckelord :mixed-species forestry; birch-spruce mixtures; external timber quality; birch;

  Sammanfattning : The Swedish forest management model, largely based on monocultures of conifer species, has increasingly come under scrutiny. Its disadvantages to biodiversity, recreation and climate change susceptibility incentivize alternative ways of forest production. Mixtures with a secondary species is one such alternative. LÄS MER

 2. 2. Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Andreas Thörn; Christian Umeland; [2009]
  Nyckelord :Birch; Stolab; bread and butter issues; birch quality; hardwood sawmill; Björk; Stolab; försörjningsfrågor; björkkvalitet; björk; lövträsågverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett möbelproducerande företags råmaterialförsörjning går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Studiebesök och intervjuer har hos Stolab och deras leverantörer legat till grund för det arbete som vi har utfört. LÄS MER