Sökning: "björn johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden björn johansson.

 1. 1. Venture Capital-backing pre-IPO and Long-run Stock Performance

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Jakobsson; Viking Johansson; [2021-06-22]
  Nyckelord :venture capital backing; initial public offering; long-run stock performance; signaling theory;

  Sammanfattning : This study aims to examine the effects that venture capital-backing has on companies that recently went public. The study examines three specific parts; a general stock return increasing signal of venture capital-backing, whether company characteristics affect the relationship between venture capital-backing and stock returns, and venture capital-backing in two specific industries. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinterventioner för att förebygga trycksår hos patienter på äldreboende. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; Linda Björn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ritningar och logistik inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sean Zhong; Henrik Träff; Edvard Thörnros; Simon Johansson; Fredrik Mohlin; Martin Nordberg; Simon Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :byggproduktion; bygg; webbapplication; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : A web application in the form of a demo has been developed for BIT (Bygg ITSweden). The application effectively shows the potential and the idea that can be used tofind investors. This report describes the development of a program which can streamlinethe construction process. LÄS MER

 4. 4. Do Egalitarian Values Influence Our Willingness to Give?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gloria Yoojung Che; Björn Johansson; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Laststyrning av elvärmesystem i småhus i ett lokalt elnät med effekttaxa : Beräkning av ekonomiska konsekvenser för nätägaren och en utblick mot sårbarheter i smarta elnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Mari Rosenkvist; [2021]
  Nyckelord :demand response; direct load control; network tariff; smart grid security; efterfrågeflexibilitet; direkt styrning; elnätstariff; IT-säkerhet i smarta elnät;

  Sammanfattning : Smarta elnät nämns ofta som ett sätt att hantera ökad elektrifiering av transporter och industri och en växande andel väderberoende elproduktion. Ett syfte med det här examensarbetet är att studera möjliga följder för lokalnätägaren Sala-Heby Energi Elnät AB, om småhuskunder använder smart styrning av elvärmesystem för att sänka sina elnätsfakturor. LÄS MER