Sökning: "björn knutsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden björn knutsson.

 1. 1. Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Rosenberg; Maria Fri; Elisabeth Heide; [2009]
  Nyckelord :Svenska modeföretag; expansionsstrategi; butiksetablering; danska marknaden; tyska marknaden; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Svenska modeföretags expansion på den danska och tyska marknaden Seminariedatum: 16 januari 2009 Kurs: FEKK01, Examensarbete Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Maria Fri, Elisabeth Heide, Julia Rosenberg Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: Svenska modeföretag, expansionsstrategi, butiksetablering, danska marknaden, tyska marknaden. Syfte: Studiens syfte är att undersöka och skapa en förståelse för medelstora svenska modeföretags tillvägagångssätt vid etableringen av egna butiker på den danska och tyska marknaden. LÄS MER

 2. 2. Designutmärkelser - Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Bergsten; Helena Ousbäck; Susanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Design; design management; designutmärkelser; konkurrensfördel; intern och extern konkurrenskraft.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. LÄS MER

 3. 3. CSR rapportering - Trender och förändringar i svenska börsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Enander; Victor Cavalli-Björkman; [2009]
  Nyckelord :CSR; årsredovisningar; Large-Cap; förändringar; börsföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ” CSR rapportering - Trender och förändringar i svenska börsföretag” Seminariedatum: Fredag 16 Januari 2009 Tema/Kurs: Marknadskommunikation, FEKK01 Författare: Victor Cavalli-Björkman, Christoffer Enander Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: CSR, årsredovisningar, Large-Cap, förändringar, börsföretag Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 22 stora svenska börsbolag har förändrat sin CSR rapportering i sina årsredovisningar under den senaste tioårsperioden. Samt att med hjälp av gängse teorier försöka förklara eventuella förändringar. LÄS MER

 4. 4. YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Kemp Widerström; Joakim Von Stockenström; [2008]
  Nyckelord :YouTube; Internetmarknadsföring; Diffusion of innovation; Word of Mouth; Buzz marketing; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. LÄS MER

 5. 5. Are older consumers of interest for the Swedish Apparel market? A study of older consumers’ attitudes and interests in apparel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Nordén; Brusk Kutlay; [2007]
  Nyckelord :older consumer; apparel; lifestyle; attitudes; consumer behavior; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Summary Title Are older consumers of interest for the Swedish Apparel market? A study of older consumers’ attitudes and interests in apparel Deadline 12 January, 2007 Course FEK 533 Authors Brusk Kutlay and Linda Nordén Tutors Björn Carlsson and Roland Knutsson Keywords Older consumer, apparel, lifestyle, attitudes, consumer behavior Purpose The purpose of this paper is to investigate weather the 50+ segment is a strong market for apparel, i.e. LÄS MER