Sökning: "blå tillväxt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden blå tillväxt.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. Blue Growth : Applications and properties of biochar made out of reed

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Karlsson; Pinthira Fagerström; [2021]
  Nyckelord :Common reed; Phragmites australis; Giant reed; Arundo donax; Usage; Utilization; Baltic sea; Sweden; Eutrophication; Overfertilization; Nutrient discharge; Blue bioeconomy; Soil improvement; Feedstock; Pyrolysis; Biochar; Biocoal; Coal supplement; Bioenergy; Biofuel; Carbon sequestration; Fodder; Cost analysis; Bladvass; Phragmites australis; Italienskt rör; Arundo donax; Användning; Användningsområde; Östersjön; Sverige; Eutrofiering; Övergödning; Näringsläckage; Blå bioekonomi; Jordförbättring; Råmaterial; Pyrolys; Biokol; Bioenergi; Biobränsle; Kolbindning; Foder; Kostnadsanalys;

  Sammanfattning : The climate on earth keeps getting warmer where heat waves, eutrophication, rising sea levels, extreme weather like flooding, droughts and wildfires are an expanding problem. The focus of this bachelor thesis is to determine the potential of mitigating eutrophication and while contributing to blue growth by harvesting and make use of reeds like Phragmites australis and Arundo donax. LÄS MER

 3. 3. Building resilience to climate change in marine social-ecological systems : A study on maritime spatial planning in Finland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sanna Moliis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resilience of marine ecosystems are diminished due to climate change and increased human activities at sea. In the European Union acknowledge the issues in the Integrated Maritime Policy (IMP), and the Maritime Spatial Planning Directive, which obligates member states to develop spatial plans for their coastal- and marine areas. LÄS MER

 4. 4. Ljuskvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos basilika Ocimum basilicum och citronbasilika Ocimum basilicum var. citrodorum

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Malin Nyrén; [2010]
  Nyckelord :LED; Basilika; Citronbasilika; essentiella oljor;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka ljuskvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos Ocimum basilicum (vanlig basilika) och Ocimum basilicum var. citriodorum (citronbasilika). Ljuskvaliténs inverkan jämfördes även mellan sorterna. Arbetet bestod av ett försök och en kompletterande litteraturstudie för bakgrundsfakta om LED-belysning och basilika. LÄS MER

 5. 5. Blå vägens glasbjörkar : från groning till allé

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ewa Weise; [2010]
  Nyckelord :Betula; björkallé; Västerbotten; Arboretum Norr; frövila; stratifiering; frögroning; tillväxt; klimatgradient; birch alley; seed dormancy; stratification; seed germination; growth; climatic gradient;

  Sammanfattning : Det här projektet består av en litteraturstudie på trädformig björk (Betula) i Sverige, samt en studie av glasbjörk (B. pubescens) längs en klimatgradient genom Norra Sverige och Norge. Längs den studerade gradienten skiljer sig vegetationsperiodens längd med över en månad i den kallaste delen av gradienten jämfört med den varmaste. LÄS MER