Sökning: "black labor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden black labor.

 1. 1. Svarta kvinnor, vita rum: En studie om svarta kvinnliga studenters upplevelser inom svenska universitet och erfarenheter på arbetsmarknaden efter utbildningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Michael; [2020-08-06]
  Nyckelord :academia; students; whiteness; intersectionality; blackness; tokenism; Sara Ahmed; feminist killjoy; strategy; Swedishness;

  Sammanfattning : This qualitative interview study explores and analyzes how five black female students in Sweden experience their time at university and how the academic rooms are oriented towards whiteness. The study also depicts their following experiences in the labor market after graduating. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans ställning i det ekonomiska rummet : En fallstudie i Kapstaden, Sydafrika

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Illman; [2020]
  Nyckelord :Economic Rights; Economic Empowerment; Economic Violence; Women s Rights; Equality;

  Sammanfattning : This study investigates black women´s participation in the economy and financial decisions oftheir life. This in order to analysis the outcome of economic rights and empowerment specificallyin townships of Cape Town, South Africa. The economic vulnerability in South Africa iswidespread and black woman are most affected. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av rasism och diskriminering på den svenska arbetsmarknaden och regeringens förebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Abdullahi Mahamud; [2020]
  Nyckelord :Racism; ethnic discrimination; ethnic hierarchy; integration policy; multiculturalism; hate crime;

  Sammanfattning : In this essay I am going to discuss the different forms of discrimination and disadvantages of immigrant employees in the Swedish labor market. By using policy analysis, the purpose is to study the policies that contain the guidelines of which discrimination laws and other directives about discrimination are presented. LÄS MER

 4. 4. Corridors to Opportunity: A Case Study of Johannesburg, South Africa

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Merve Demirel; Roshni Nandwani; [2019]
  Nyckelord :urban economics; gender; transport intervention; race; synthetic controls;

  Sammanfattning : Transport equity is a powerful tool in the alleviation of transport poverty and has been gaining traction in policy discussion. Transport equity refers to the distribution of the costs and benefits of transport and the degree to which that distribution is fair or appropriate. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter på Kapstadens arbetsmarknad -En sociologisk studie om unga svartas upplevda och faktiska möjligheter till arbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Fors; Sofia Ljung; [2019]
  Nyckelord :Unemployment; youth; racial discrimination; social position; intersectionality; social categorization; habitus; social stratification;

  Sammanfattning : As a result of apartheid and ethnocentric structures in South Africa and Cape Town, the unemployment is highest among the black youth. The purpose of this study is to examine how the black youth are experiencing their possibilities to get a job. This qualitative study was conducted among black youths at the age of 18-34 living in Cape Town. LÄS MER