Sökning: "black soldier fly"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden black soldier fly.

 1. 1. Impact of fly specific bacteria on fly larvae composting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristina Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Fly larvae composting; Black soldier fly; Hermetia illuciens; BSF bacteria; Organic waste; Nutrient recycling; Eco-technology; Fluglarvskompostering; Amerikansk vapenfluga; Hermetia Illuciens; BSF bakterier; Organiskt avfall; Näringsåterföring; Grön teknik;

  Sammanfattning : About one third of all edible food is wasted globally each year. This calls for improvements in resource and waste management. An interesting solution for organic waste is fly larvae composting, which both produces protein in the form of larvae and a nutrient rich residue. LÄS MER

 2. 2. Feeding the 45 million : substituting soybean protein with insect protein within EU poultry and egg production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Douglas Hunter; [2019]
  Nyckelord :insects; insect production; livestock feed; entomophagy; land use; futures research; food security; energy security; black soldier fly; mealworm; house cricket; sustainable development;

  Sammanfattning : A global population increasing both in number and in resource consumption per capita has resulted in food, livestock feed and energy crop demands that are increasingly difficult to meet on rapidly degrading soils within a diminishing available area of arable land. With further expansion of agricultural land infeasible and yield increases through further intensification insufficient to meet the scale of predicted crop demand, the use of insects as an animal feed has gained traction as a method of not only reducing competition for arable land, but also some of the detrimental environmental consequences of livestock and conventional feed production. LÄS MER

 3. 3. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Lindberg; [2018]
  Nyckelord :flylarvae composting; greenhouse gases; ammonia; food waste; vegetable waste; material reduction; bioconversion factor; black soldier fly; Hermetia illucens; fluglarvskompostering; växthusgaser; ammoniak; matavfall; vegetabiliskt avfall; materialreduktion; bioomvandling; amerikansk vapenfluga; Hermetia illucens;

  Sammanfattning : Behovet av bättre avfallshantering ökar ständigt då befolkningen ökar och jordbruket intensifieras. Avfallshanteringen idag är dåligt konstruerad för organiskt avfall i många länder då det hamnar på deponier som släpper ut växthusgaser till atmosfären vilket påverkar klimatet negativt. LÄS MER

 4. 4. Valorising Organic Waste using the Black Soldier Fly (Hermetia illucens), in Ghana

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gabrielle Joly; [2018]
  Nyckelord :Review; case studies; food waste; faecal sludge; co-digestion; low-tech system; cost-benefit analysis CBA ; Etat de l’art; études de cas; déchets alimentaires; boues de vidange; co-traitement; système low-tech; analyse coûts-bénéfices; Granskning; fallstudier; livsmedelsavfall; fekalslam; sambehandling; lågteknologiskt system; kostnads-nyttoanalys;

  Sammanfattning : Ghana as a rapidly growing and urbanizing middle-income country is facing a number of challenges, including (1) implementing a sanitary, environmental-friendly, and economically-sound waste management system; (2) increasing its agricultural productivity in a sustainable way to meet the growing domestic food demand; and (3) providing livelihood opportunities in both rural and urban areas. Using the black soldier fly (BSF), a particularly beneficial insect, to locally and cost-effectively valorise abundant, high-impacting, and nutrient rich organic waste streams, such as food waste (FW) and faecal sludge (FS), into affordable and sustainable farming inputs like organic fertilizer and animal feed products, could tackle all these challenges at the same time. LÄS MER

 5. 5. Energi och ventilation vid biomassaproduktion av larver : Optimering av ett ventilationssystem med hjälp av beräkningsmodell i Excel för containern i demoanläggningen, i Lilla Nyby

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kevser Kubilay; Kelly Kucska; [2018]
  Nyckelord :Black Soldier Fly; Larvae; Growth; Energy balance; Airflow; Waste temperature; Optimization; Series connection; Ventilation systems; Afrikanska Soldatflugor; Larver; Energibalans; Luftflöde; Avfallstemperatur; Optimering; Seriekoppling; Ventilationssystem;

  Sammanfattning : Matavfall som kommer in till Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM), har mestadels använts till biogasproduktion. Eftersom ESEMs rötningspanna är liten har inte allt matavfall gjorts om till biogas, utan gått till förbränning i Västerås istället. LÄS MER