Sökning: "blame attributions"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden blame attributions.

 1. 1. Deadly Gun Violence : A Critical Discourse Analysis of Possible Ideological Influences on the Framing of a Mass Shooting

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elena Stückemann; [2018]
  Nyckelord :Ideology; mass shooting; framing; media agenda setting; gun control; blame attributions; prevention methods;

  Sammanfattning : Statistics show that the number of mass shootings and involved fatalities have drastically increased over the last five years. The framing of these attacks in the mass media has a substantial impact on the public opinion on the causes of shootings, possible prevention methods and gun control in general. LÄS MER

 2. 2. Rape Victim and Perpetrator Blame: Effects of Victim Ethnicity, Perpetrator Ethnicity, Participant Gender, and Participant Ethnicity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mattias Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :participant ethnicity; rape perpetrator ethnicity; rape victim ethnicity; victim blame attributions; perpetrator blame attributions; student vs community sample; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the current study is to examine the influence of the victim's, perpetrator's, and participant's ethnicity on victim and perpetrator blame attributions. Additionally, comparisons between males and females and a community and student sample were made. LÄS MER

 3. 3. # Det är ingen big deal : en kvalitativ studie om ungdomars resonemang kring  nätkränkningar på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marie Karlsson; Lisa Lagergren; [2015]
  Nyckelord :online denigrations; teenagers; social media; norms; attitudes; cognitive dissonance; nätkränkningar; ungdomar; sociala medier; normer; attityder; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Nätkränkningar är ett växande problematiskt fenomen i dagens samhälle. Många ungdomar upplever att de blir kränkta på sociala medier, både av bekanta och icke bekanta personer. LÄS MER