Sökning: "blandhus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet blandhus.

  1. 1. Flexibla planlösningar som går att bruka både som bostäder och kontor

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Sofie Karlsson; Olivia Falk; [2018]
    Nyckelord :arkitektur; planlösningar; bostäder; kontor; flexibelt; blandhus;

    Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att studera om det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor enligt gällande regelverk, samt om det ses som ett bra koncept enligt brukare och aktörer inom byggbranschen. Resultatet visar att det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor. LÄS MER