Sökning: "bleka"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet bleka.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans vårdande bedömning av patienter med akut buksmärta, utifrån ett ålders- och könsperspektiv : En kvantitativ journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Bragsjö; Ida Wallin; [2021]
  Nyckelord :akut buksmärta; buksymtom; ambulanssjuksköterska; prehospital vård; kön; man; kvinna; ålder;

  Sammanfattning : Akut buksmärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor i dagens samhälle larmar efter ambulans. För att ambulanssjuksköterskan prehospitalt skall kunna utföra en adekvat bedömning av en patient som upplever akut buksmärta, finns idag utarbetade behandlingsriktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Möjliga prediktorer för en tidskänslig orsak till akuta buksmärtor : En kvantitativ journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonathan Nyström Walter; Isac Sevehem; [2021]
  Nyckelord :buksmärta; ambulanssjuksköterska; prediktorer; triagering; tidskänsligt tillstånd; vårdnivå; prehospital;

  Sammanfattning : Buksmärtor är ett av de vanligaste sjukdomssymtomen som ambulanssjukvården i Halland ställs inför. Orsakerna till buksmärtan kan vara många av både kirurgisk och medicinsk karaktär. Detta gör smärtan ofta komplex för ambulanssjuksköterskans anamnestagning samt även komplex för patienten själv. LÄS MER

 3. 3. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Felicia Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Sammanfattning : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. LÄS MER

 4. 4. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Nyckelord :Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Sammanfattning : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. LÄS MER

 5. 5. Toxiska ämnen för hund : råttgift och etylenglykol

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ellinor Runesvärd; [2015]
  Nyckelord :koagulation; brodifakum; kylarvätska; toxiska metaboliter; njurtoxicitet; förgiftning; coagulation; brodifacoum; antifreeze; toxic metabolites; nephrotoxicitiy; intoxication;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar förgiftningar hos hund med begränsning till förgiftning orsakat av etylenglykol och råttgift. Vilket av dessa ämnen som är farligast och hur stor risken är att en hund får i sig dem är två frågor som kommer att undersökas. LÄS MER