Sökning: "blessings"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet blessings.

 1. 1. Det som tillhör Gud : Helgelsens betydelse för bibelteologisk ekonomisk reflektion

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Patrick Abrahamsson; [2023]
  Nyckelord :Sanctification; Holiness; Capitalism; Politics; Biblical theology; Biblical Ethics; Economic theology; New Spirit of Capitalism; Imitatio Dei‚ World view; Ethical transformation‚ Divine order‚ Albino Barrera; Wayne Grudem; Kathryn Tanner; Helgelse; Ekonomi; Kapitalism; Politik; Bibelteologi; Biblisk etik; Ekonomisk teologi; New Spirit of Capitalism; Imitatio Dei; Världsbild; Etisk förvandling; Gudomlig ordning; Albino Barrera; Wayne Grudem; Kathryn Tanner;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the significance of the concept of sanctification in biblical theological reflection on economics through a comparative textual study. The theologians analyzed are Albino Barrera, Wayne Grudem, and Kathryn Tanner. LÄS MER

 2. 2. "I will give you the holy and sure blessings promised to David" A Comparison of Messianic Elements in the Inauguration Speeches of Jesus, Peter and Paul in Luke-Acts

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Abrahamsson; [2017-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study will focus on the inaugurating speeches of Jesus, Peter and Paul and the messianic elements which emerge from them. There are reoccurring similarities with Jesus and his followers throughout Luke's double work (Luke–Acts), but the speech given by Jesus differs from the ones given by Peter and Paul. LÄS MER

 3. 3. There are oceans of blessings under this soil : Möten och kollektivet som protagonist i Cities of Salt av Abdelrahman Munif

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Monica Olsson Kolkman; [2017]
  Nyckelord :postkolonialism; society as protagonist; Abdelrahman Munif; postkolonialism; society as protagonist; kollektivet som protagonist; Abdelrahman Munif; arabisk litteratur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tankarnas inverkan på tillstånd och golfprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Markus Erik Westerberg; [2015]
  Nyckelord :golf; tävlingsspelare; tillstånd; prestation; tankar; självförtroende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utvärdera en metod för golfspelare att hjälpa sig själva till bättre prestationer under tävling. Undersökningen gjordes på 76 tävlingsspelare i golf i åldrarna 17-19 år. LÄS MER

 5. 5. Sufiland - Everyday life with the living dead in Upper Egypt

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Frédéric Brusi; [2015]
  Nyckelord :Sufism; Upper Egypt; Islam; Sanctity; Baraka; Everyday religion; Anthropology of religion;

  Sammanfattning : This paper describes how everyday muslims with no formal (or weak) affiliation to sufi brotherhoods in Upper Egypt practice and relate to sufism as a grand scheme or larger islamic tradition. The thesis highlights the importance of islamic sainthood in everyday religion, whereby the saintly dead are regarded as acting intermediaries between the divine and the worldly realms. LÄS MER