Sökning: "bli pensionär"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden bli pensionär.

 1. 1. Det förlängda arbetslivets janusansikte : en kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Ekelund Åkerström; Maria Höög; [2017]
  Nyckelord :förlängt arbetsliv; pension; äldre arbetstagare; attityd; motivation;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att bidra med kunskap och förståelse för individens upplevelse av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. Studien har en kvalitativ ansats och har använt intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Mogen för flytt - Boendegemenskap & Mötesplatser för äldre i Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Oskarsson; [2016]
  Nyckelord :äldre senior boende kollektiv träffpunkt arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mogen för flytt är ett projekt som bottnar i viljan att ha en trygg tillvaro och att inte vilja vara ensam när man blir gammal. Projektet tar sig form i reflektionen på ett samhälle där vi fortsätter att bli äldre, men också i inspirationen från och välviljan för äldre i min närhet. LÄS MER

 3. 3. Känslan av att gå i mål : En kvalitativ undersökning om hur individen hanterar pensionsövergången

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sinnica Mattsson; [2013]
  Nyckelord :management; retirement transition. SOC; role theory; quality of life; hantering; pensionsövergång. KASAM; rollteori; livskvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur äldre människor hanterar övergången från arbetsliv till att bli pensionär. Undersökningen avser att besvara ett antal frågeställningar. Den första är att besvara hur individen hanterar pensionsövergången. LÄS MER

 4. 4. Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ing-Marie Andersson; [2012]
  Nyckelord :nyblivna pensionärer; psykodynamisk psykoterapi; psykoterapi med äldre;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka äldres tankar kring förluster och upplevelser av pensionering och åldrande. Metoden är kvalitativ. Intervjuerna har gjorts med sex kvinnor som har gått i psykodynamisk psykoterapi mellan ett och tre år i samband med sin pensionering. Kvinnorna var mellan 66 och 77 år gamla när intervjuerna genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Vem tar hand om 50-talisterna : Hur 4 personer födda på 1950-talet funderar på framtiden som pensionär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Pia Albien; [2008]
  Nyckelord :sociologi; 50-talist;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att få en inblick i hur fyra personer som är födda på 1950-talet funderar över framtiden som pensionär. Min rubrik ”Vem tar hand om 50-talisten?” är en fundering över hur det kan komma att bli för 50-talisten som pensionär. LÄS MER