Sökning: "blick"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade ordet blick.

 1. 1. Blackebergs gömda monster : En genreteoretisk studie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Adam Blick; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genrer; motiv; vampyrer; gotik;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras John Ajvide Lindqvists verk Låt den rätte komma in ur ett genreteoretiskt perspektiv. Uppsatsens fokus ligger i hur verket kan kopplas till vampyrgenrens olika konventioner, men även i hur dessa konventioner bryts. Verket använder sig av ett antal motiv och teman som också kan kopplas med vampyrgenren. LÄS MER

 2. 2. Gaze not upon the * : Paganism and history use within digital games

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Cole de Millo; [2021]
  Nyckelord :history; digital games; paganism; religion; folklorism; ludonarrative; framednarrative; japan; russia; hedonism; historie bruk; digitala spel; religion; folklorism; Japan; Ryssland;

  Sammanfattning : This bachelor thesis goal is to explore how paganism has expressed itself within the world of digitalgames through three different examples. It builds onto already existing research around videogames and history use as well as my own term paper that touched upon this subject. LÄS MER

 3. 3. De ledbrutna gångarterna- En blick på scenkonstens rytmik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Sondén; [2020-05-20]
  Nyckelord :rytm; scenkonst; regi; musik; interaktiv;

  Sammanfattning : Denna text är ett försök till ett rytmiskt översättningsarbete. Jag har jobbat med bådescenkonst och musik i många år och har en distinkt känsla av att jag som regissör,skådespelare, dramatiker, musiker och kompositör jobbar med liknande saker. Att degrundläggande beståndsdelarna i mångt och mycket är gemensamma. LÄS MER

 4. 4. Kvinna & intagen - inte 'kvinnlig' nog enligt Kriminalvården? En studie om Kriminalvårdens arbete med 'Bättre Ut' ur ett kritiskt genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlén; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; Genus; Bättre ut; Intagna; Normativt kön; Kvinna; Disciplinering;

  Sammanfattning : När kvinnor begår brott tycks de inte bara bryta mot lagen utan även mot de förväntningarsom finns på just kvinnor. Det normativa synsätt som finns på kvinnor genomsyras i allmänheten och därav även inom våra myndigheter. Syftet med studien är att ur ett kritiskt genusperspektiv granska Kriminalvårdens arbete med de intagna. LÄS MER

 5. 5. Att utläsa räknestrategier från ögonrörelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Matematikdidaktisk forskningJönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Lovisa Gradin; [2020]
  Nyckelord :eye-tracking; eye-movements; mathematics; counting strategies; eye-tracking; ögonrörelser; matematik; räknestrategier;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the information that can be collected about counting strategies when tracking a person’s eye-movements when he/she is doing a mental calculation on a given expression. Eye-tracking is based on the study of what a person look at and the eye-movements between fixations. LÄS MER