Sökning: "blick"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade ordet blick.

 1. 1. Blackebergs gömda monster : En genreteoretisk studie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Adam Blick; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genrer; motiv; vampyrer; gotik;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras John Ajvide Lindqvists verk Låt den rätte komma in ur ett genreteoretiskt perspektiv. Uppsatsens fokus ligger i hur verket kan kopplas till vampyrgenrens olika konventioner, men även i hur dessa konventioner bryts. Verket använder sig av ett antal motiv och teman som också kan kopplas med vampyrgenren. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att i telefonrådgivning på vårdcentral bedöma andningsförsämring hos patienter med KOL samt besluta åtgärd : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Alma Zverotic; Anna Lidström; [2021]
  Nyckelord :COPD; exacerbation; nurse; telephone counseling; communication; support; KOL; exacerbation; sjuksköterska; telefonrådgivning; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) sjukdom är ett växande problem världen över och kommer i framtiden att ställa primärvården inför utmaningar att kunna möta komplexa vårdbehov från den här patientgruppen. KOL innebär begränsningar i det dagliga livet och ger känslor av beroende vilket gör att många patienter är i behov av kontakt med primärvårdens vårdcentraler. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och vårda äldre patienter med konfusion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Larsson; Niklas Persson; [2021]
  Nyckelord :Assessment tools; nursing; nurse perspective; person-centered care; qualitative study; Bedömningsverktyg; kvalitativ studie; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterkeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett vanligt förekommande syndrom som ofta drabbar äldre människor inom sjukhusvård. Konfusion förväxlas ofta med andra sjukdomstillstånd eller förbises av sjuksköterskor vilket i sin tur kan leda till onödigt lidande för patienter. LÄS MER

 4. 4. Munhälsovård : Vårdpersonals attityder och kunskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carl Bengtsson; Anders Rensberg; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; health care workers; knowledge; oral care; oral health; Attityder; kunskaper; munhälsa; munvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god munhälsa är av stor vikt för att uppehålla en adekvat näringstillförsel samt förebyggandet av eventuella sjukdomar till följd av förändringar i munnen. Patienten kan eventuellt drabbas av smärta, parodontit, påverkan av smak och aptit samt sjukdomar som exempelvis lunginflammation om munhälsan bortses av vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Gaze not upon the * : Paganism and history use within digital games

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Cole de Millo; [2021]
  Nyckelord :history; digital games; paganism; religion; folklorism; ludonarrative; framednarrative; japan; russia; hedonism; historie bruk; digitala spel; religion; folklorism; Japan; Ryssland;

  Sammanfattning : This bachelor thesis goal is to explore how paganism has expressed itself within the world of digitalgames through three different examples. It builds onto already existing research around videogames and history use as well as my own term paper that touched upon this subject. LÄS MER