Sökning: "blizzard"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet blizzard.

 1. 1. THE USE OF HOMOPHOBIC PEJORATIVES AMONG GAMERS A Critical Discourse Analysis of Slurs Within the Gaming Sphere

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Desirée Elveljung; [2018-10-16]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; online gaming; homophobic slurs; LGBT;

  Sammanfattning : Abstract: The aim of this bachelor’s thesis is to analyze how homophobic slurs occur in the online gaming community in order to illustrate discriminatory language among gamers. This thesis also includes those not using such language, and how they react when homophobic slurs occur. LÄS MER

 2. 2. "You think you do, but you don´t" : En netnografisk fallstudie av fanservern Nostalrius virtuella demonstration för kreationen av World of Warcraft vanilla/legacy servers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rickard Koskenniemi; [2018]
  Nyckelord :WoW; World of Warcraft; virtual; digital; activism; Nostalrius;

  Sammanfattning : The virtual and digital world develops and changes frequently, within recent technology and the ways of using it. A complex phenomenon online with variables which isn’t fully defined in how they should be used or their strengths. One such thing is the use of the virtual and it´s tools in social movements. LÄS MER

 3. 3. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Skönergård; [2017]
  Nyckelord :Tv-spel; genus; representationer; kroppstyper; Overwatch; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. LÄS MER

 4. 4. Snöoväder i Sverige 2004-2014 : En statistisk sammanställning samt en utvärdering av tidningsartiklar som källa

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Östling; [2015]
  Nyckelord :Blizzard; Winter Storm; Natural Hazard; Natural Disaster; Statistics; Newspaper; Media.; Snöoväder; Naturolycka; Naturhändelse; Statistik; Tidningar; Media; Press.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. World of Warcraft-English - An Investigation of the Language of the English-speaking European Realms and its Differences to other kinds of Computer-Mediated Communication

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jacob Nolskog; [2012-02-20]
  Nyckelord :World of Warcraft; Computer-Mediated Communication; realms; computer game;

  Sammanfattning : Over the last decade or so, there have appeared several computer games where one plays over theinternet as a digital character with and against a large number of other players, interacting in moreor less fantastic environments and cooperating to achieve goals in the game. The most successful byfar of these MMORPGs (short for Massive Multiplayer Online Role-Playing Game), in terms ofhow many people are playing it, is World of Warcraft (WoW), released by Blizzard Entertainment in2004 (MMOGchart. LÄS MER