Sökning: "block"

Visar resultat 1 - 5 av 1233 uppsatser innehållade ordet block.

 1. 1. Case study of a 19th century gypsum cast of the Parthenon Frieze

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Bandgren; [2019-06-19]
  Nyckelord :Plaster casts; gypsum; Parthenon Frieze; Göteborgs Museum;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:15.... LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER

 3. 3. Implementation and evaluation of Polar Codes in 5G

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Tobias Rosenqvist; Joël Sloof; [2019]
  Nyckelord :5G; Polar Codes; Successive Cancellation;

  Sammanfattning : In today’s society the ability to communicate with one another has grown, were a lot of focus is aimed towards speed in the telecommunication industry. For transmissions to become even faster, there are many ways to enhance transmission speeds of which error correction is one. LÄS MER

 4. 4. Energiförbättring av nybyggnation : Vad innebär de nya Boverkets byggregler (BBR), för framtidens VVS-projektering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Strömberg; Simon Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Boverkets byggregler BBR ; VVS-projektering; Från och tilluft med värmeväxlare FTX ; Bergvärmepump; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : The first of July 2017, Boverket implemented new rules on how to calculate a buildings energy use. This was the first of two steps where Boverket implemented use with a factor depending on the type of energy used in the building and also a factor depending on the location of the building in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Exploration of using Blockchaintechnology for forensically acceptableaudit trails with acceptableperformance impacts

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Abedallah Sobeh; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; performance; digital evidence; Blockchain; prestanda; digitala bevis;

  Sammanfattning : In this work, we will test the possibility to use Blockchain to preserve data suchas logs. Data inside Blockchain is preserved to be used as digital evidence. Thestudy will examine if Blockchain technology will satisfy the requirement for digitalevidence in a Swedish court. The study will simulate different test scenarios. LÄS MER