Sökning: "blockanchors"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet blockanchors.

  1. 1. SAMVERKAN STÅL/BETONG : Kontroll av kapacitet hos blockankare i Connector Samverkansbalk

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Erik Lindgren; Jim Hedström; [2007]
    Nyckelord :Collaboration; steel; concrete; blockanchors; beam; calculations; tests;

    Sammanfattning : In April 2007 we contacted Lennart Augustsson at Designpartners AB in Västerås. He came up with the idea to investigate and evaluate their construction of a interaction beam, CSB-beam. CSB is short for Connector Interaction beam. LÄS MER