Sökning: "blockkedja"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet blockkedja.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. Betalningstransaktioner med blockkedjeteknik i en pantmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Max Eriksson; Oliver Borgström; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Cryptocurrency; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps; Blockkedja; Kryptovaluta; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps;

  Sammanfattning : Digitalisering och automatisering av mjukvara utvecklas i stor utsträckning varje dag. Syftet med denna studie är att implementera blockchain-teknologi i ett transaktionsbaserat system och ta reda på om och hur väl det kan ersätta dagens fungerande system. LÄS MER

 3. 3. An Open and Nonproprietary Decentralized Messaging Protocol : Operating Entirely on the Internet Computer Blockchain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Ellebrink; [2022]
  Nyckelord :Messaging protocol; Decentralized; Blockchain; Smart contract; Internet computer; Dfinity; Meddelandeprotokoll; Decentraliserad; Blockkedja; Smarta kontrakt; Internet computer; Dfinity;

  Sammanfattning : Even when end-to-end encryption is used in centralized messaging services, problems related to security, privacy, availability, and transparency remain. These problems can be avoided or reduced by using a decentralized architecture. LÄS MER

 4. 4. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 5. 5. The Use of Management Control in Decentralized Autonomous Organizations : A descriptive case study on the use of management control in three Ethereum blockchain based DAOs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Ludvig Öberg; Isak Almquist; [2022]
  Nyckelord :DAO; Decentralized Autonomous Organizations; Management Control; Blockchain; Bitcoin; Ethereum; Smart Contracts; Cryptography; Consensus; Governance; Cryptocurrencies; DAO; Decentraliserade Autonoma Organisationer; Styrning; Blockkedja; Blockkedjor; Bitcoin; Ethereum; Kryptovalutor; Konsensus;

  Sammanfattning : Decentralized autonomous organizations, or DAOs, are spoken highly of in cryptocurrency spaces as a new way of organizing capital and labor. The basic concept is an organization with a shared vision or goal, where the participants and/or outside stakeholders own tokens that grant governing rights over resources through smart contracts. LÄS MER