Sökning: "blockkedjeteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet blockkedjeteknik.

 1. 1. Betalningstransaktioner med blockkedjeteknik i en pantmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Max Eriksson; Oliver Borgström; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Cryptocurrency; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps; Blockkedja; Kryptovaluta; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps;

  Sammanfattning : Digitalisering och automatisering av mjukvara utvecklas i stor utsträckning varje dag. Syftet med denna studie är att implementera blockchain-teknologi i ett transaktionsbaserat system och ta reda på om och hur väl det kan ersätta dagens fungerande system. LÄS MER

 2. 2. Kryptovalutors framväxt utifrån Actor-Network Theory : från riskfylld investering till ekonomins finrum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Finlöf; Lovisa Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; blockchain; actor-network theory; actors; translation process; Kryptovalutor; blockkedjeteknik; aktörsnätverk; aktörer; översättningsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om framväxten av kryptovalutor och blockkedjeteknik i den globala ekonomin. Kritik har riktats mot bankers och andra centraliserade intermediärers finansiella system, i form av ineffektiva processer, tillkommande avgifter och att användarnas integritet undermineras. LÄS MER

 3. 3. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 4. 4. Smarta kontrakt vid kommersiella fastighetstransaktioner - Särskilt om avtals ingående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Brandt; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; smarta kontrakt; blockkedjeteknik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blockchains are often associated with cryptocurrencies. However, the scope of use of blockchains is much wider than that. In 2018, the World Economic Forum predicted that 10% of global GDP will be stored on a blockchain by 2025. Using blockchain technology, smart contracts have been developed. LÄS MER

 5. 5. Blockkedjeteknik för Aktieböcker : Ett Koncepttest

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Emil Bergqvist; Oscar Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Distributed Ledger; Proof of Concept; Shareholder Register;

  Sammanfattning : Shareholder Registers provide vital information about ownership structures in corporations and are of interest for a diverse set of stakeholders such as the Swedish Companies Registration Office (and its international equivalences), stockholders, the SEC to name a few. Eventhough the information is public and the interest is high, transparency is limited. LÄS MER