Sökning: "blockkedjetekniken"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet blockkedjetekniken.

 1. 1. Modelling and Analysis of Swedish Heavy Industry Supply Chain Data Management to Improve Efficiency and Security

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain management; Supply chain; Distributed systems; Distributed ledger technology; Blockchain; Hyperledger; Swedish heavy industry; Product certificates; Leveranskedja; Distribuerade system; Distribuerad databasteknik; Blockkedja; Hyperledger Fabric; Distribuerad liggare; Svenska tungindustrin; Datahantering;

  Sammanfattning : Product certificates are sent throughout the supply chain of Swedish heavy industry in order to show provenance and physical characteristics of objects such as screws. The data management of the certificates has been, and still is, a very manual process. The process requires extensive work in order to maintain a correct record of the certificates. LÄS MER

 2. 2. BLOCK FÖR BLOCK : En jämförande studie mellan forskare och praktiker om blockkedjeteknik i revision

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lisa Törngren; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Audit; Smart contracts; Real-time audit; Blockkedja; Revision; Smarta kontrakt; Revision i realtid;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter och utmaningar kan blockkedjetekniken erbjuda i revisionsprocessen? Studien ska undersöka samt skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som blockkedjetekniken medför inom revisionsprocessen och därmed bidra med ökad empirisk kunskap till det forskningsgap som identifierats inom den vetenskapliga litteraturen. Kvalitativ dokumentstudie som jämför vetenskapliga artiklar och dokument. LÄS MER

 3. 3. Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustaf Starbrant; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Betalningsmedel; Bitcoin; blockkedjetekniken; digital valuta; möjligheter; risker; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : Titel: Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer? Författare: Isak Bengtsson och Gustaf Starbrant Bakgrund och problemdiskussion: I utvecklingsländer finns det betydande grupper människor som inte har tillgång till ett fungerande bankkonto. Detta skapar problem i form av finansiellt utanförskap för vissa befolkningsgrupper. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av kryptotillgångar och blockkedjeteknik -Standarder och klassificeringar inom IFRS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yasamin Gholami; Maria Säwemark; [2019-08-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Uppsatsen ämnar förklara komplexiteten att klassificera kryptotillgångar för att sedan diskutera hur dagens regelverk tolkas i praktiken.Avgränsningar: Uppsatsen utgår från IFRS och undersökningen har bestått av svenska respondenter. LÄS MER

 5. 5. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER