Sökning: "blockpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet blockpolitik.

 1. 1. Svensk politik i förändring : Om varför Kristdemokraterna ingick och lämnade Decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arne Kanth; [2017]
  Nyckelord :Decemberöverenskommelsen; Kristdemokraterna; Alliansen; blockpolitik; politiska partier; flerpartisystem; Gunnar Sjöblom; partiledning; partiledare;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to seek answers to why the Christian Democrats decided to actively contribute to the December agreement as well as its termination. My questions are: • Why did the Christian Democrats decide to join the December agreement? • Why did the Christian Democrats decide to leave the December agreement? I have used an analysis model based on the model Gunnar Sjöblom developed to explain how parties in a multi-party system reach their overall goal of program realization. LÄS MER

 2. 2. ”Fred utan frihet är ingen riktig fred” : En studie av riksdagspartiernas åsikter kring konflikterna i Afghanistan och El Salvador 1980-1983

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Cera Patrik; [2016]
  Nyckelord :Afghanistankriget; Inbördeskriget i El Salvador; Utrikesdebatt; Historia; idéanalys;

  Sammanfattning : Hur såg de svenska riksdagspartierna på två konflikter som inträffade mitt under kalla krigets brinnande hetta? Konflikten i Afghanistan och i El Salvador var två händelser som inträffade samtidigt och där två av världens stormakter på den tiden var inblandande, USA och Sovjetunionen. Metoden som använts är idéanalys som ska synliggöra partiernas åsikter och tankar kring frågan genom att leta efter värdeladdade ord. LÄS MER

 3. 3. Det borgerliga blocket : Dess tillkomst och orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Widell; [2016]
  Nyckelord :Moderaterna; Högerpartiet; Bondeförbundet; Centern; Centerpartiet; Folkpartiet; Liberalerna; Jarl Hjalmarson; Gunnar Heckscher; Yngve Holmberg; Gösta Bohman; Gunnar Hedlund; Thorbjörn Fälldin; Bertil Ohlin; Gunnar Helen; Per Ahlmark; blockpolitik; riksdagsval; ATP; 1973; 1976; lotteririksdagen; alliansen; borgerliga; borgerlig; borgerligt; block; blocket;

  Sammanfattning : I slutet av femtiotalet var det ingen som kunde tro att de tre icke-socialistiska partierna Centern, Folkpartiet och Högern skulle kunna enas om något politiskt program och än mindre samsas i en regering. Med tiden förstod partierna ett efter ett att det enbart var genom en borgerlig samverkan som de skulle kunna bryta Socialdemokraternas makthegemoni. LÄS MER

 4. 4. Politisk personfixering i svensk media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicolina Söderqvist; Ellen Borgqvist; [2016]
  Nyckelord :Personfixering; Blockpolitik; Partisystem; Medial utveckling; Kvällstidningar; Dagstidningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar vilka huvudsakliga faktorer som påverkar den ökade personfixeringen i politiken. Undersökningen har gjorts på valrörelserna år 2002, år 2006 samt år 2010 och är baserad på sex stora svenska kvälls- och dagstidningar. LÄS MER

 5. 5. Debatten om blockpolitik : Vilka argument och ståndpunkter rörande blockpolitik förekommer i dagens svenska debatt i tidningsmedia?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jesper Nilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER