Sökning: "blod"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet blod.

 1. 1. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alina Noldin; [2020]
  Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av att närstående närvarar vid återupplivningsförsök inom slutenvården : en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Malou Kastman; Kajsa Lundin; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; återupplivningsförsök; upplevelse; sjuksköterska; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: När hjärtat plötsligt stannar upphör all cirkulation av syresatt blod till kroppens organ och celler vilket innebär att inom endast ett par minuter uppstår funktionssvikt och patienten förlorar medvetandet. För att patienten ska ha en chans att överleva samt bibehålla intakt hjärnfunktion krävs det att hjärtrytmen återställs fortast möjligt, senast inom ett par minuter. LÄS MER

 3. 3. A study of the stability of vitamin 25[OH]D2 and 25[OH]D3

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Kellström; [2020]
  Nyckelord :Vitamin D; 25-hydroxyvitamin D; pre-analytical relevance; HPLC-MS MS; stable; freeze-thaw cycles; light sensitivity; quality assurance;

  Sammanfattning : During the industrialization of the 19th century the negative health effects of vitamin D was discovered as children in the cities developed osteomalacia or more commonly known as rickets caused by vitamin D deficiency. Vitamin D is produced in the skin from 7-dehydrocholesterol during sun-exposure and enhances intestinal phosphor and calcium absorption thus enhancing the bone remodeling process. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selmira Arpadzic; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; hjärtsvikt; personcentrerad vård; upplevelser och patient;

  Sammanfattning : Arpadzic,S Patientens upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institution för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 5. 5. Livet efter döden: En litteraturstudie om livskvaliteten efter hjärtstopp.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Jurevik; Daniel Velaner; [2019-08-01]
  Nyckelord :cardiac arrest; out-of-hospital cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; quality of life; health related quality of life;

  Sammanfattning : Hjärtstopp är ett akut livshotande tillstånd med låg överlevnadsgrad. Patogenesen vid de flesta hjärtstopp är igentäppta kranskärl vilket resulterar i myokardischemi. När hjärtat inte längre förmår att pumpa blod till kroppens vävnader resulterar det i syrebrist. LÄS MER