Sökning: "blodförsäljning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet blodförsäljning.

  1. 1. Medborgare, sträck ut din arm : Bloddonation och blodhandel i Folkets Dagblad 1985-1998

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för kinesiska

    Författare :Lin Engdahl; [2013]
    Nyckelord :blood donation; blood selling; People’s Daily; China; 献血; 卖血; 人民日报; 中国; bloddonation; blodförsäljning; blodhandel; Folkets Dagblad; Kina;

    Sammanfattning : The purpose of this BA-study is to analyse articles about blood selling and blood donations in the Chinese daily newspaper People’s Daily between 1985 and 1998. With publications of popular scientific material, reports from rallies and portraits of blood donating “heroes” etc., the People’s Daily, i.e. LÄS MER