Sökning: "blodproppar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet blodproppar.

 1. 1. Mekaniska egenskaper : Plack och plackpartiklar i karotisblodkärl

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mariam Bayat; Shuyue Wang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar står för totalt 48 % av alla dödsfall i Europa och orsakas främst av ateroskleros som medför en allt tjockare och styvare kärlvägg. Karotisstenos är en av de vanligaste typerna av ateroskleros där plack bildas vid kärlets bifurkation. LÄS MER

 2. 2. Muskelförlust i samband med hjärtoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Sundberg; Sara Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Hjärtoperation; mobilisering; muskelmassa;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: En låg andel muskelmassa har visat sig öka risken att ådra sig postoperativa komplikationer samt en förlängd vårdtid. Tidig postoperativ mobilisering är viktigt eftersom immobilisering leder till minskad muskelmassa och muskelstyrka, insulinresistens, försämrad lungfunktion och en ökad risk för blodproppar. LÄS MER

 3. 3. Preventing fatal effects of overworking : Product design solution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rahim Adawi; [2018]
  Nyckelord :stroke; DVT; overworking; karoshi; guolaosi; prolonged; inactivity; sedentary; death; product; design; China; Sweden; Sida; MFS; field study; trouser; pants; sampling; observation; questionnaire; interview; blood circulation; stasis; cardiovascular; disease; cotton; corn; agenda 2030; Chinese finger trap; textile; fibre; yarn; soil; erosion; muscle; pump; mechanism; gradual; compression; stockings; GECS; PECS; pressure; distribution; blood; clot; veins; therapy; stool; chair; PE; PTS; economy; class; syndrome; methodology; plastic; sample; concept; sketch; stroke; DVT; överarbete; karoshi; guolaosi; förlängd; inaktivitet; stillasittande; död; produkt; design; Kina; Sverige; Sida; MFS; fältstudie; byxa; byxor; provtagning; observation; frågeformulär; intervju; blodcirkulation; stasis; kardiovaskulär; sjukdom; bomull; majs; agenda 2030; kinesisk fingerfälla; textil; fiber; garn; jord erosion; muskel; pump; mekanism; gradvis; komprimering; strumpor; stödstrumpa; tryck; kraft; GECS; PECS tryckfördelning; blod; blodproppar; vener; terapi; pall; stol; PE; PTS; ekonomi; klass; syndrom; metodik; plast; prov; koncept; skiss;

  Sammanfattning : “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. LÄS MER

 4. 4. Atherosclerosis - A finite element study of plaque distribution and stability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Paul Lidgard; [2017]
  Nyckelord :Atherosclerosis; Plaque; Stability; Finite element; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a chronic disease of arteries. Cardiovascular diseases, of which atherosclerosis is an underlying mechanism, are the most common causes of death globally. The disease is characterised by lipids having penetrated the intima of the artery wall, accompanied by inflammation, fibrosis and endothelial hyperplasia. LÄS MER

 5. 5. Cloning, expression and production of Vicia faba Leghemoglobin B

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Gustav Lindéus; [2016]
  Nyckelord :blood substitute; fermentation; gene technology; Leghemoglobin; hemoglobin; Vicia faba; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis a preliminary evaluation of the potential of a leghemoglobin (Lb) for the development of a blood substitute in humans, resembling hemoglobin (Hb) in red blood cells, was conducted. Leghemoglobin B (VfLbB), a gene from Vicia faba, was cloned into a pET-DEST42 vector, using the Gateway™ recombination technology. LÄS MER