Sökning: "blodproppar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet blodproppar.

 1. 1. En jämförelse mellan Dabigatran och Warfarin avseende säkerhet och effekt vid behandling av förmaksflimmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Shireen Saad Mahdi Alsaati; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi. Vid förmaksflimmer försämras de elektriska signaler som genereras från sinusknutan och det leder till att elektriska signaler uppstår från andra lokalisationer än sinusknutan. LÄS MER

 2. 2. Minskar alteplas andelen fall med funktionshinder och död vid akut ischemisk stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Laila Rehman; [2019]
  Nyckelord :Alteplas; Akut ischemisk stroke; Funktionshinder; Död;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. Begreppet stroke beskriver hjärnskador som har orsakats av abnormitet i blodtillförseln till någon del av hjärnan. Ischemisk stroke orsakas av blodpropp eller systemisk hypoperfusion. LÄS MER

 3. 3. Mekaniska egenskaper : Plack och plackpartiklar i karotisblodkärl

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mariam Bayat; Shuyue Wang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar står för totalt 48 % av alla dödsfall i Europa och orsakas främst av ateroskleros som medför en allt tjockare och styvare kärlvägg. Karotisstenos är en av de vanligaste typerna av ateroskleros där plack bildas vid kärlets bifurkation. LÄS MER

 4. 4. Muskelförlust i samband med hjärtoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Sundberg; Sara Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :Hjärtoperation; mobilisering; muskelmassa;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: En låg andel muskelmassa har visat sig öka risken att ådra sig postoperativa komplikationer samt en förlängd vårdtid. Tidig postoperativ mobilisering är viktigt eftersom immobilisering leder till minskad muskelmassa och muskelstyrka, insulinresistens, försämrad lungfunktion och en ökad risk för blodproppar. LÄS MER

 5. 5. Preventing fatal effects of overworking : Product design solution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rahim Adawi; [2018]
  Nyckelord :stroke; DVT; overworking; karoshi; guolaosi; prolonged; inactivity; sedentary; death; product; design; China; Sweden; Sida; MFS; field study; trouser; pants; sampling; observation; questionnaire; interview; blood circulation; stasis; cardiovascular; disease; cotton; corn; agenda 2030; Chinese finger trap; textile; fibre; yarn; soil; erosion; muscle; pump; mechanism; gradual; compression; stockings; GECS; PECS; pressure; distribution; blood; clot; veins; therapy; stool; chair; PE; PTS; economy; class; syndrome; methodology; plastic; sample; concept; sketch; stroke; DVT; överarbete; karoshi; guolaosi; förlängd; inaktivitet; stillasittande; död; produkt; design; Kina; Sverige; Sida; MFS; fältstudie; byxa; byxor; provtagning; observation; frågeformulär; intervju; blodcirkulation; stasis; kardiovaskulär; sjukdom; bomull; majs; agenda 2030; kinesisk fingerfälla; textil; fiber; garn; jord erosion; muskel; pump; mekanism; gradvis; komprimering; strumpor; stödstrumpa; tryck; kraft; GECS; PECS tryckfördelning; blod; blodproppar; vener; terapi; pall; stol; PE; PTS; ekonomi; klass; syndrom; metodik; plast; prov; koncept; skiss;

  Sammanfattning : “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. LÄS MER