Sökning: "blodtryck kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden blodtryck kontroll.

 1. 1. Effekt av sojaisoflavoner på blodtryck hos postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Cecilia Assarsson; Camilla Hansson; [2017-06-07]
  Nyckelord :Blodtryck; hypertoni; sojaisoflavoner; ytoöstrogener; menopaus; postmenopausala kvinnor; blood pressure; hypertension; soy isoflavones; phytoestrogens; menopause; postmenopausal women;

  Sammanfattning : Title: The Effect of Soy Isoflavones on Blood Pressure in Postmenopausal WomenAuthor: Cecilia Assarsson & Camilla HanssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2017Background: During menopause the production of estrogen in women gradually decreases. This increases the risk of hypertension which in turn can cause cardiovascular disease. LÄS MER

 2. 2. Cerebral syrebrist hos sövda patienter som genomgår axelkirurgi i Beach-chair position

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Tegnér; [2015]
  Nyckelord :Cerebral; anesthesia; shoulder; oxygen; blood; beach chair position; Cerebral; anestesi; axel; syre; blod; beach-chair position;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cerebral syrebrist är ett problem som kan ge katastrofala konsekvenser även hos friska individer. Patienter som skall genomgå axeloperation i beach-chair position är en patientgrupp som har högre risk att drabbas av cerebral syrebrist (CDE). CDE är dock svårt att detektera med konventionell intraoperativ övervakning. LÄS MER

 3. 3. Alfa-linolensyra från linfröolja och dess påverkan på blodtrycket -En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Christine Hårdfelt; Liduina van Sitteren; [2014-06-30]
  Nyckelord :Alfa-linolensyra; linfröolja; blodtryck; påverkan;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Alpha-linolenic acid from flaxseed oil and effects on blood pressure – A systematic reviewAuthor: Christine Hårdfelt och Liduina van SitterenSupervisor: Helen LindqvistExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: April 9th, 2014Background: High blood pressure is strongly associated with an increased risk of developing cardiovascular disease, particularly stroke. ALA-fatty acids have previously been associated with decreased blood pressure. LÄS MER

 4. 4. Diabetes and hypertension care in Babati, Tanzania : Availability, efficiency and preventive measures

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Mikaela Lindström; [2014]
  Nyckelord :Health care system; Non communicable diseases; Sub Saharan Africa; Low- and middle income countries; Health intervention; Sjukvårdssystem; Icke smittsamma sjukdomar; Afrika söder om Sahara; Låg- och medelinkomstländer; Hälsointervention;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the health care system in Babati meets the increasing need for control, treatment and prevention of diabetes and hypertension. By defining what kind of specific problems and obstacles that exists in this area, the result of the research can contribute to creation and adoption of improved policies and interventions. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av distriktssköterskors användning av hemblodtryck i sitt arbete : -en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Bodil Gebart-Sandström; Monica Forslund; [2014]
  Nyckelord :hemblodtryck; distriktssköterska; riktlinjer; kvantitativ; enkätstudie; primärvård;

  Sammanfattning : Syfte. Att kartlägga distriktssköterskors användning av hemblodtrycksmätning (HBTM) i sitt arbete.Bakgrund. HBTM förbättrar personens kontroll över sitt blodtryck och stärker personens empowerment och delaktighet i sin vård. LÄS MER