Sökning: "blogg faktor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden blogg faktor.

 1. 1. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Daniela Laricchia; [2016]
  Nyckelord :self presentation; blog; Kenza Zouiten; personal brand; självpresentation; blogg; Kenza Zouiten; personligt varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. LÄS MER

 2. 2. Hjälper eller stjälper? : Mammors upplevelser av icke-stödjande och stödjande aspekter vid amningssvårigheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Lundqvist-Andersson; Linn Jenssen; [2015]
  Nyckelord :amningsstöd; stöd; upplevelse av amningsstöd; amningssvårigheter; sociala medier; blogg; internet; self-efficacy;

  Sammanfattning : Många mammor upplever inledningsvis svårigheter med amning. En förutsättning för en lyckad amning är att mamman får ett gott stöd. Stöd har identifierats som en viktig faktor för amningsupplevelsen men också för ökad amningsfrekvens. LÄS MER

 3. 3. Tonårsmammabloggare : ”Jag må vara ung men jag är FAN INTE DUM I HUVVET!” - En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Edwards; Matilda Segelström; [2013]
  Nyckelord :tonårsmammor; blogg; identitet; diskurs; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom ett fokus på språkanvändning beskriva och få en djupare förståelse för hur bloggande tonårsmammor framställer sin identitet på bloggen. Tonårsmammor tillhör en grupp individer som förknippas med en hel del fördomar och därmed är det av stor socialpsykologisk relevans och intresse att undersöka hur de själva ställer sig till den stereotypa bild som ges av dem. LÄS MER

 4. 4. Blogg i skolan – en studie av gymnasieelevers och lärares bloggvanor och uppfattningar om bloggar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carina Bierich; [2010-02-09]
  Nyckelord :Bloggvanor; uppfattningar; skola; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om bloggar samt elevers och lärares bloggvanor på en gymnasieskola.Syftet med uppsatsen är att undersöka bloggvanor och uppfattningar om bloggar hos gymnasieelever och lärare i en gymnasieskola. LÄS MER

 5. 5. Bloggen som relationsskapande medel – En diskursanalys av två företagsbloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Mateus Lundahl; Sofia Jansson; Fredrik Olof Dahlskog; [2010]
  Nyckelord :Blogg; diskurs; relation; identitet; kunskap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en studie om diskurser i företagsbloggar. Litteraturen om relationsmarknadsföring beskriver hur framväxten av Internet har medfört en stor andel nya kommunikationsverktyg för marknadsförare. LÄS MER