Sökning: "blogg fenomenet"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden blogg fenomenet.

 1. 6. Att leva med tvångssyndrom : En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonna Johnsson; Michaela Blommendahl; [2015]
  Nyckelord :Blogg; tvångssyndrom; upplevelser; vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring två procent av jordens befolkning drabbas av tvångssyndrom någon gång under livet. Tvångssyndrom innefattar tvångstankar vilket kan innebära återkommande påträngande tankar och impulser som kan leda till att tvångshandlingar måste utföras, för att lindra eller eliminera den ångest som uppstår. LÄS MER

 2. 7. Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :flickor; accepterat; osäkerhet; strävan; blogg; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande. LÄS MER

 3. 8. Bloggen som marknadsföringskanal och varumärkesbyggare - En studie ur bloggskribenternas perspektiv i relation till företagens

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Cathleen Bengtzén; [2011]
  Nyckelord :Blogg; Bloggstrategier; Bloggskribenter; Internet; Marknadsföringskanal; Personliga varumärken; Sociala medier; Varumärkesbyggande; Word of Mouth; Blog; Blog strategies; Blog authors; Building a brand; Credibility; Internet; Marketing channel; Personal brand; Social media; Word of Mouth;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka bloggstrategier några av Sveriges framstående bloggskribenter använt/använder för att nå framgång med sin blogg, hur de skapat sig ett framgångsrikt personligt varumärke via bloggen, samt vad de tror motiverar företag att använda deras blogg som marknadsföringskanal. Bloggskribenternas syn kompletteras med två företags perspektiv på fenomenet, dels ett företag som arbetar som annonsförmedlare mellan företag och bloggare, dels ett modeföretag som har god vana av denna marknadsföringskanal. LÄS MER

 4. 9. "Jag är den bästa mamman min dotter kan ha" - En studie om unga mammors tankar och upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Christensen; Petra Håkansson; [2010]
  Nyckelord :blogg; fenomenologi; svårigheter; tonåring; ung mamma;

  Sammanfattning : Att bli mamma innebär ofta stora förändringar i livet, framför allt om man blir mamma i ung ålder. Unga mammor ses som avvikande i dagens samhälle och många kan känna ett utanförskap bland jämnåriga och andra mammor. Att blogga har idag blivit ett sätt för människor att förmedla känslor och åsikter på ett relativt anonymt vis. LÄS MER

 5. 10. Bloggen som konsumtionsfrämjande medel - En diskursanalys av konsumtionsideal i modebloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jila Shademanpour; Belma Sijaric; Viktoria Levin; [2009]
  Nyckelord :Blogg; konsumtionskultur; diskurs; ideal; opinionsbildare; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats behandlar fenomenet modebloggar och konsumtionskulturen i dagens samhälle. De tre modebloggar som denna studie behandlar är bland de mest populära bloggarna i Sverige idag och personerna bakom bloggarna har kommit att bli en slags kändisar och opinionsbildare inom området för livsstil, mode och skönhet. LÄS MER