Sökning: "blogg hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden blogg hälsa.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios i det dagliga livet : En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maria Engdahl; Sanne Lepping; [2019]
  Nyckelord :blogg; dagliga aktiviteter; endometrios; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en autoimmun sjukdom där livmoderslemhinnan växer på andra ställen i kroppen än livmoderhålan. I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av den kroniska sjukdomen som kan ge upphov till smärta, infertilitet och allmänna sjukdomskänslor. LÄS MER

 2. 2. Endometrios : Den dolda folksjukdomen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Andersson; Natalie Zammal; [2019]
  Nyckelord :bemötande; blogg; endometrios; hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. LÄS MER

 3. 3. "Spegel, spegel ser du ej? Det du visar förstör mig!" : -En litteraturstudie om unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Magnusson; Elin Lövgren; [2019]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Kvinnor; Upplevelser; Blogg; Kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning där man äter eller kontrollerar vikten på ett sätt som leder till att man får problem med sin fysiska och psykiska hälsa. Sjukdomen drabbar främst unga kvinnor i tonåren. Trots att forskning kring ämnet har ökat råder det begränsad kunskap om patienters upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Hedin; Oskar Nyman; [2018-01-25]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; ungdomar; hopp; blogg; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. LÄS MER

 5. 5. Det gör ont att leva,  men jag vill inte dö : Kvinnors upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josephine Peltola; Marie Sandberg; [2018]
  Nyckelord :blogg; kvinnor; obotlig cancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 diagnostiserades 28 179 kvinnor med en cancersjukdom i Sverige. Majoriteten blir friskförklarade med hjälp av behandling, men för vissa får sjukdomen en dödlig utgång. Att leva med obotlig cancer innebär en fysisk och psykisk belastning som påverkar välbefinnandet på ett negativt sätt. LÄS MER