Sökning: "blogg mode"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden blogg mode.

 1. 1. The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry. : How is Influencer Marketing an effective marketing strategy for the Fashion & Lifestyle Industry in Sweden to reach a female target group?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Stenström; Vendela Vallentinsson; [2016]
  Nyckelord :Stealth Marketing; Celebrity Endorsement; E-word of mouth; Influencer Marketing; Bloggar; Produktplacering; E-förtroende; Generation Y;

  Sammanfattning : Titel: The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry.Datum: 2016-05-20Nivå: KandidatuppsatsFörfattare: Sofia Stenström och Wendela WallentinssonHandledare: Ulf AagerupSyfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och upplysa om Influencer Marketing. LÄS MER

 2. 2. Bloggare som opinionsledare : En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder till bloggar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Caroline Weihagen; Alicia Hellqvist; [2015]
  Nyckelord :Blogg; Opinionsledare; Two-step flow of Communication; Uses and Gratification;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur unga kvinnors attityder och identifikation ser ut till mode- och livsstilsbloggare i Sverige. Bloggar har under det senaste decenniet vuxit och blivit ett stort internetfenomen. LÄS MER

 3. 3. Jag vill bli som.. : En netnografisk studie om ungdomars användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Nathalie Moustou; Sonja Cadjo; [2014]
  Nyckelord :Blogg; Sociala medier; identitet; skönhet; kropp och hälsa;

  Sammanfattning : Alexandra ”Kissie” Nilsson driver en av Sveriges främsta mode/livsstils blogg. Hon är omtalad runt om i landet för sina extrema bantningsmetoder och för sina skönhetsingrepp. Syftet med vår uppsats är att förklara hur betydande sociala medier är för ungdomars identitetsskapande och hur en frontfigur influerar dem. LÄS MER

 4. 4. Göra kön på bloggen : En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Dennis Andersson; [2014]
  Nyckelord :”doing gender”; identety values; stigma; blog; blogging; “göra kön”; identitetsvärden; stigma; blogg; bloggande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ”kvinnan” framställs och skapas på mode- och livsstillsbloggar. Detta har jag undersökt ur ett ”göra kön” perspektiv samt att jag använt mig av Goffmans teorier kring identitetsvärden och stigma. LÄS MER

 5. 5. Mode på nätet : En studie om hur nätbutiker marknadsför sig genom bloggar och andra sociala medier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Centrum för modevetenskapInstitutionen för mediestudier

  Författare :Mary Shokry Rizk; [2013]
  Nyckelord :Blogg; modeblogg; modesystem; bloggare; Kenza; Nelly; konsumtion; marknadsföring; nätbutik;

  Sammanfattning : This thesis examines how online fashion retailers utilize blogs and other social media in their marketing process. The study is focused on internet retailer Nelly and how they make use of fashion blogger Kenza in their marketing. LÄS MER