Sökning: "blogg på förskolan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden blogg på förskolan.

 1. 1. #Social medier : En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på sociala medier i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linda Nilsson; Julia Södergren; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; socialkonstuktionism; innehållsanalys; vårdnadshavare; förskola;

  Sammanfattning : #Social media - A qualitative study of guardian views on social media in preschool Syftet med studien är att ta reda på om sociala medier har någon inverkan på relationen mellan förskolan och vårdnadshavarna. Vi har valt att rikta vårt fokus mot hur kommunikationen sker via sociala medier mellan vårdnadshavare och hemmet, hur vårdnadshavare uppfattar användandet och vilken påverkan sociala medier har på dialogen mellan hemmet och förskolan. LÄS MER

 2. 2. Modell för att synliggöra barnens perspektiv och röster i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Adéle Sandberg; Amanda Öhlund; [2015]
  Nyckelord :Barns berättelser; Barns perspektiv; Barns röster; IKT; Mediepedagogik;

  Sammanfattning : Vi har utarbetat en modell för att synliggöra barns perspektiv och barns röster om förskolans vardag. Den bygger på en guide som kan vägleda pedagogerna i blogg processen med barnen. LÄS MER