Sökning: "blogg"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade ordet blogg.

 1. 1. Att leva med bulimia nervosa : En kvalitativ studie baserat på bloggar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Rönn; Agnes Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Blogg; Bulimia Nervosa; Kvalitativ Metod; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bulimia nervosa är ett folkhälsoproblem som ofta är svårt att upptäcka då symtomen inte alltid är synliga. Bulimia nervosa kännetecknas av att personen hetsäter ungefär 1000–2000 kalorier och sedan kräks eller tar laxerande medel för att bli av med kalorierna. Detta kan grunda sig i negativa händelser i personens liv. LÄS MER

 2. 2. De Gröna Häxorna : En analys av tre Wiccanska influerares bloggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marcus Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Wicca; religion; pedagogik; blogg; religion;

  Sammanfattning : This essay aims to provide an analysis of three wiccan bloggers descriptions of their religious lives. Namely how they present the relationship between wicca and nature, and whether nature conservation and environmental issues are described as religious activities and if the language makes use of religious arguments. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en förvärvad ryggmärgsskada : En kvalitativ studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Magdalena Hessleklint; Linda Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Blog; Patient; Spinal Cord Injury; Traumatic; Experiences; Blogg; Patient; Ryggmärgsskada; Traumatisk; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är den vanligaste orsaken till uppkomsten av en ryggmärgsskada och drabbar främst personer i en aktiv ålder. Beroende på skadans placering och omfattning medför den en förlamning i olika grader. Ju högre upp den sitter desto större och allvarligare komplikationer. LÄS MER

 4. 4. När en anhörig drabbas av Alzheimers sjukdom : En kvalitativ analys av bloggar, om att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Aurora Dekker; Monica Mucheru-Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; blogg; kvalitativ; närstående; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns ca 140 000 - 150 000 i Sverige som har en demenssjukdom, varav 50–60% har diagnosen Alzheimers sjukdom. Symtom visar sig som bristande orienteringsförmåga, glömskhet och svårighet att uttrycka sig. LÄS MER

 5. 5. "Vad jag än gör så kostar det..." : Upplevelsen och erfarenheten av ansträngningsutlöst försämring hos personer med Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom: En empirisk studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Vedije Dardani; Sara Lindgren; Evelina Svensson; [2021]
  Nyckelord :Blog; Lifeworld; Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome ME CFS ; Post-Exertional Malaise PEM ; Ansträngningsutlöst försämring PEM ; Blogg; Livsvärdsteorin; Myalgisk encefalomyelit kroniskt trötthetssyndrom ME CFS ;

  Sammanfattning : Inledning: Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) kännetecknas som en inflammation i hjärna och ryggmärg och karakteriseras framför allt av ihållande utmattning. Sjukdomen är ingen kultursjukdom eller lokal företeelse utan den förekommer i diverse åldrar, länder och sociala grupper. LÄS MER