Sökning: "blogg"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet blogg.

 1. 1. Varufierade vänner : En studie av tre karriärböcker om influencerskap och deras framställning av relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Järverot; [2019]
  Nyckelord :Influencer; blogg; sociala medier; reifikation; varufiering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till sig själv som en vara. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios i det dagliga livet : En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maria Engdahl; Sanne Lepping; [2019]
  Nyckelord :blogg; dagliga aktiviteter; endometrios; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en autoimmun sjukdom där livmoderslemhinnan växer på andra ställen i kroppen än livmoderhålan. I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av den kroniska sjukdomen som kan ge upphov till smärta, infertilitet och allmänna sjukdomskänslor. LÄS MER

 3. 3. Endometrios : Den dolda folksjukdomen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Andersson; Natalie Zammal; [2019]
  Nyckelord :bemötande; blogg; endometrios; hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet av grundsärskoleelever i skolbloggar

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Kågebäck; [2019]
  Nyckelord :Participation; participation ladder; ethics; primary school for children with learning disabilities; ascendancy; school blog; Delaktighet; delaktighetsstege; etik; grundsärskola; makt; skolblogg;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om personals uppfattningar av och arbete med skolbloggen i en grundsärskola med inriktning ämnesområde. Studien synliggör mönster, metoder och förhållningssätt som främjar elever med medel, måttlig och grav utvecklingsstörning till delaktighet i producering av skolbloggar. LÄS MER

 5. 5. "Spegel, spegel ser du ej? Det du visar förstör mig!" : -En litteraturstudie om unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Magnusson; Elin Lövgren; [2019]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Kvinnor; Upplevelser; Blogg; Kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning där man äter eller kontrollerar vikten på ett sätt som leder till att man får problem med sin fysiska och psykiska hälsa. Sjukdomen drabbar främst unga kvinnor i tonåren. Trots att forskning kring ämnet har ökat råder det begränsad kunskap om patienters upplevelser av sjukdomen. LÄS MER