Sökning: "bloggar blondinbella"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bloggar blondinbella.

 1. 1. Bloggare: personliga, populära och användbara

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Petra Segerberg; [2014]
  Nyckelord :Kenza; Kissie; Blondinbella; bloggar; bloggare; inramningsteori; postfeminism; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de populära unga bloggskrivarna Kenza, Kissie och Blondinbella ramats in i Aftonbladet och DN (under 2012) och vilka tolkningar av fenomenet läsaren därmed inspirerades till. De teoretiska perspektiv uppsatsen utgår från är konstruktionismen och inramningsteori, framförallt med utgångspunkt från Van Gorp och van der Goots studier. LÄS MER

 2. 2. En blondins karriärsresa : En kvalitativ studie om ompositioneringen av varumärket Blondinbella

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Westrin; Sandra Holgersson; [2013]
  Nyckelord :Varumärke; Ompositionering; Blondinbella; Varumärkeshantering; Blogg; Isabella Löwengrip;

  Sammanfattning : Isabella Löwengrips karriär tog fart genom att hon 2005 startade en blogg där hon delgav omvärlden delar av sitt liv som tonåring. Hennes blogg växte snabbt till en av Sveriges mest lästa bloggar och hon gjorde sig känd under namnet Blondinbella. LÄS MER

 3. 3. "Tack för dagens rapport om ditt liv" : En studie om relations- och identitetsskapande mellan bloggare och bloggläsare i två av Sveriges största bloggar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Matilda Strandberg; [2012]
  Nyckelord :Språk; Svenska; Blogg; Bloggar; Kissie; Blondinbella; SFG; Identitet; Relation; Sociala medier; Halliday; Systemisk funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Genom en transitivitetsanalys och en analys av språkhandlingar samt textjag och textdu har jag undersökt hur bloggare och bloggläsare använder sig av språket för att skapa relation och identifiera sig med varandra i två av Sveriges största bloggar, Blondinbella och Kissie. I undersökningen tar jag mig an två blogginlägg samt femton kommentarer från vardera av de två bloggarna. LÄS MER

 4. 4. Professionella bloggar - girl power eller genusfälla?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Lundmark; [2012]
  Nyckelord :social class; gender; individualization; professional blog; young girl; blondinbella; kissie; fashion; shopping; entrepreneur;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie av de två största professionella bloggarna i Sverige, blondinbella.se och kissies.se. Studiens syfte är att ta reda på vilka markörer för klass och genus som kan hittas på bloggarna och utifrån dessa vilken bild av att vara ung tjej det är som förmedlas till bloggarnas läsare. LÄS MER

 5. 5. Förseglat med sidenband - En analys av bloggen "Blondinbella"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Johanna Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Blondinbella; Rhetorics; retorik; bloggar; sociala medier; berättateknik; marknadsföring via internet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER