Sökning: "bloggar c-uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden bloggar c-uppsats.

 1. 1. Produktexponering på sociala medier : En studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Lund; Maya Sundlöf; [2015]
  Nyckelord :Social media; celebrity endorsement; blog; Snapchat; trademarks; default effect; personal branding; Sociala medier; celebrity endorsement; blogg; Snapchat; varumärke; defaulteffekt; personal branding;

  Sammanfattning : Titel: Produktexponering på sociala medier - en studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maya Sundlöf och Malin Lund Handledare: Jonas Kågström Datum: 2015   Syfte: Vårt syfte är att undersöka om konsumenters inköpsbeslut och val av varumärke påverkas av exponering av produkter på bloggar respektive Snapchat. LÄS MER

 2. 2. Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :flickor; accepterat; osäkerhet; strävan; blogg; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. En sockersöt reklamhora uppväxt bland dokusåpor : En studie av hur könade normer och diskurser kring unga tjejers bloggande skapas och hur tjejerna förhandlar kring dem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Sofia Zettermark; [2011]
  Nyckelord :blogg; tjej; genusvetenskap; C-uppsats;

  Sammanfattning : I den här studien har jag fokuserat på unga tjejers bloggande. Det har tidigare varit ett åsidosatt ämne i Sverige, även om internationella studier finns. Jag har velat ge en bild av den diskurs som finns kring tjejers bloggande i Sverige idag, samt få några tjejers eget perspektiv på sitt bloggande och bloggläsande. LÄS MER

 4. 4. Personliga varumärken i bloggar - Hur framhäver två av Sveriges största bloggare sig själva och vilka ämnen fokuserar de på i sina inlägg?Hur framhäver två av Sveriges största bloggare sigsjälva och vilka ämnen fokuserar de på i sina inlägg?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Tina Dolk; [2010]
  Nyckelord :bloggar; Isabella Löwengrip; Kenza Zouiten; personliga varumärken; blogginnehåll;

  Sammanfattning : Titel: Personliga varumärken i bloggar Författare: Tina Dolk Handledare: Margaretha Rönnberg, Högskolan i Gävle Kurs: C-uppsats, Medie- och kommunikationsvetenskap C, Högskolan i Gävle Nyckelord: modebloggar, blogginnehåll, personliga varumärken Problem: Modebloggar har fått stor genomslagskraft de senaste åren i Sverige. De unga tjejerna som driver dessa populära bloggar betraktas som kändisar. LÄS MER

 5. 5. Den redaktionellt anknutna bloggen : Ett komplement till den traditionella journalistiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Frida Stålnacke; [2008]
  Nyckelord :Journalistik; blogg; redaktionellt anknuten;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att beskriva den redaktionella bloggens format med hjälp av tre huvudfrågor. Fråga ett rör innehåll och ämne i redaktionellt anknutna bloggar, fråga två hur dagstidningar förhåller sig till bloggformatet som en del av utbudet på den egna webbsidan och fråga tre hur bloggen används av och påverkar den journalistiska yrkesrollen. LÄS MER