Sökning: "bloggar"

Visar resultat 1 - 5 av 654 uppsatser innehållade ordet bloggar.

 1. 1. Varför är jag inte glad? : En bloggstudie om kvinnors upplevelser av att drabbas av förlossningsdepression

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Lorentzon; Rebecka Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Blogs; postpartum depression; women; experience; mental illness; Bloggar; förlossningsdepression; kvinnor; upplevelse; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Omkring 10-15 % av alla kvinnor blir deprimerade i samband med graviditeten. Det finns idag en bristande kunskap kring förlossningsdepression både hos vårdpersonal och samhället i stort. LÄS MER

 2. 2. Framställningar av föräldraskap och samhällsstöd : En netnografisk studie om att vara förälder till ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Lifbom; [2022]
  Nyckelord :NPF; stigma; parents; community support; parental situation; NPF; stigmatisering; föräldrar; samhällsstöd; föräldrasituation;

  Sammanfattning : I samhället finns olika instanser som ska bistå individer med hjälp och stöd när behov uppstår. Föräldrar är de som har det yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa sina barn, men personer som har en neuropsykologisk funktionsnedsättning (NPF) är ofta i större behov av stöd och hjälp i sin vardag. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas upplevelser av att leva med ätstörning. : En kvalitativ litteraturstudie av bloggar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Svensson; Maja Lind; [2022]
  Nyckelord :Anorexia; bloggar; bulimia; ensamhet; skam; unga vuxna; upplevelser; ångest; ätstörningar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. I ångestens famn – Att leva med ångest som ung vuxen : En kvalitativ studie utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Theo Ejerblom; Stina Kittelfors; [2022]
  Nyckelord :Anxiety; control; experiences; mental illness; struggle; Kamp; kontroll; psykisk ohälsa; upplevelser; ångest;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Ångest är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och står för ca 40% av alla sjukskrivningar. Sjukdomens orsak beror på flera faktorer och drabbar främst kvinnor. Nästan var tredje person som lider av ångest behöver psykiatrisk vård efter 10 år. LÄS MER

 5. 5. Att leva med bulimia nervosa : En kvalitativ studie baserat på bloggar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Rönn; Agnes Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Blogg; Bulimia Nervosa; Kvalitativ Metod; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bulimia nervosa är ett folkhälsoproblem som ofta är svårt att upptäcka då symtomen inte alltid är synliga. Bulimia nervosa kännetecknas av att personen hetsäter ungefär 1000–2000 kalorier och sedan kräks eller tar laxerande medel för att bli av med kalorierna. Detta kan grunda sig i negativa händelser i personens liv. LÄS MER