Sökning: "bloggar"

Visar resultat 1 - 5 av 641 uppsatser innehållade ordet bloggar.

 1. 1. Att känna sig trasig: En kvalitativ studie om att leva med en förlossningsskada och dess konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Hahn; Moa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossningsskada kan medföra såväl långvariga som kortvariga konsekvenser. Många kvinnor läker och återfår en normal livskvalitet inom några veckor, medan andra upplever ett långvarigt lidande och nedsatt livskvalitet med kvarvarande komplikationer flera år efter skadan. LÄS MER

 2. 2. När framtiden inte längre är en självklarhet : en bloggbaserad litteraturstudie om unga vuxnas upplevelse av att leva med cancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Norén; Lina Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Bloggar; Cancer; Ung vuxen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av cancer som ung vuxen har en påverkan såväl psykiskt som fysiskt då de redan befinner sig en känslig fas i livet. Cancerdiagnosen innebär sjukhusvistelser och behandlingar som ger starka biverkningar, vilket gör att det vardagliga livet sätts på paus. LÄS MER

 3. 3. När en anhörig drabbas av Alzheimers sjukdom : En kvalitativ analys av bloggar, om att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Aurora Dekker; Monica Mucheru-Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; blogg; kvalitativ; närstående; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns ca 140 000 - 150 000 i Sverige som har en demenssjukdom, varav 50–60% har diagnosen Alzheimers sjukdom. Symtom visar sig som bristande orienteringsförmåga, glömskhet och svårighet att uttrycka sig. LÄS MER

 4. 4. Spegel, spegel på väggen där : Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristin Ekholm; Alice Tagesson; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; control; experience; illness; self-image; Anorexia nervosa; kontroll; ohälsa; självbild; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den ätstörning som främst drabbar unga kvinnor. Sjukdomen är komplext och orsakas av sociokulturella, biologiska och psykologiska faktorer. Sjukdomsbilden innebär en överdriven viktnedgång som grundas i en förvrängd självbild. LÄS MER

 5. 5. Att behandlas mot akut myeloisk leukemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Malmström; Evelina Aspegren; [2021]
  Nyckelord :Akut myeloisk leukemi; Bloggar; Kvalitativ metod; Manifest innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut myeloisk leukemi (AML) är en typ av blodcancer som debuterar snabbt och ofta med vaga symtom vilket gör att diagnosen ofta kommer som en överraskning. Behandlingen är intensiv, tidskrävande och har biverkningar som får en betydande påverkan på vardagen. LÄS MER