Sökning: "bloggens makt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bloggens makt.

 1. 1. Makten på andra sidan datorskärmen : En studie om bloggens makt på unga kvinnors upplevda köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Nathalie Steen; Nanci Kasto; Sandra Frylén; [2012]
  Nyckelord :blogs; influence; purchase intentions; electronic word-of-mouth; adolescent; bloggar; påverkan; köpintentioner; elektronisk word-of-wouth; unga vuxna;

  Sammanfattning : Antalet bloggar växer och läsarantalet för bloggar likaså, framför allt har en ökning märkts hos unga kvinnor (Findahl, 2011). Att bloggläsandet har ökat medför att läsaren sätter sig själv i en situation där de kan utsättas för påverkan, både i form av bloggtext samt reklam i form av annonser. LÄS MER

 2. 2. "Jag märker att människor som kanske inte skulle pratat med mig annars gör det nu"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; Sandra Nilsson; [2010]
  Nyckelord :bloggar; bloggning; bloggare; sociala medier; personpåverkan; självbild; nätverk; mötesplatser; interpersonell kontakt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: ” Jag märker att människor som kanske inte skulle ha pratat med mig annars gör det nu.” En kvalitativ undersökning om bloggars betydelse för individen efter dess ankomst i människors vardag Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Sandra Nilsson. LÄS MER

 3. 3. Veckorevyn.com: En studie utifrån maktrelationer i bloggens värld

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Klara Sigfridsson; [2008]
  Nyckelord :blogg; makt;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Veckorevyn.com. LÄS MER