Sökning: "blood clotting"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden blood clotting.

 1. 1. Von Willebrand Disease: Mutations, Von Willebrand Factor Variance and Genetic Drift

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Cecilia Carlsson Pecharromán; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The most commonly inherited bleeding disorder in humans is the von Willebrand disease (VWD), which is categorized into Type 1, Type 2 (with subtypes 2A, 2B, 2M and 2N) and Type 3 (Chen et al., 2016). In order to acquire a better method for its diagnosis, first the mutations causing the different types of the disorder were recorded. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of a Viscosity/Elasticity Assay (ReoRox®) for Assessment of Platelet Storage Lesion and Fibrinogen Dependent Coagulation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Erla Guðjónsdóttir; [2016]
  Nyckelord :Thrombine receptor activator peptide TRAP ; aggregability; free oscillation rheometry FOR ; fibrinolysis; blood clot.;

  Sammanfattning : The impact storage has on function of platelet concentrates is not completely known, although some factors have been discovered and measures have been taken to counteract them, such as adding platelet additive solution. There are several methods for analysing platelet function. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på PK(INR)-värdet efter olika preanalytiska behandlingar i venöst humanblod.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mahdavisabet Khashayar; [2015]
  Nyckelord :Venous thromboembolism; prothrombin complex; Warfarin®; anti-vitamin K; re-spin; blood clotting; coagulation factors; Venös tromboembolism; protrombinkomplex; antivitamin-K; waran; återcentrifugering; blodproppar; koagulationsfaktorer;

  Sammanfattning : Venous thromboembolism that cause blood clotting in blood vessels, prevent blood circulation, depending on changes in one or more of the coagulation factors II, VII, IX and X. Patients who have had a blood clot or cardiovascular diseases are treated with oral anti-vitamin K (Warfarin®) to reducing and prevent relapse. LÄS MER

 4. 4. Frequency of monitoring INR measurements and intensity of anticoagulation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Ullah Habib; [2014]
  Nyckelord :INR; Warfarin; Blood clotting; Blood thinner; INR measurement; ;

  Sammanfattning : Patients have regular blood tests to monitor their International Normalized Ratio (INR), while taking Warfarin. Patients should also know their Warfarin (Coumadin) dosage and their INR, like the way they know their blood pressure numbers. The INR is about 1. LÄS MER

 5. 5. Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion : delprojekt: vitamin D

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Petra Norén; [2008]
  Nyckelord :ko; kor; vitamin; vitaminförsörjning; ekologisk produktion; vitamin d;

  Sammanfattning : Det fanns från 2000 ett förbud i Sverige mot att tillföra syntetiskt framställda vitaminer till foderstaten för ekologiska idisslare enligt EU-förordning 1804/1999. Efter förbudet har en generell dispens varit gällande för att kunna tillgodose vitaminbehovet. LÄS MER