Sökning: "blood glucose control"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden blood glucose control.

 1. 1. Effekten av olika preventiva insatser vid kardiovaskulära sjukdomar : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lidberg; [2019]
  Nyckelord :cardiovascular disease; prevention; intervention; sense of coherence; kardiovaskulära sjukdomar; prevention; intervention; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är vida spridd över världen. Många riskfaktorer för sjukdomen bör kontrolleras med hjälp av hälsopreventiva insatser och kompletteras med läkemedelsbehandling. Syfte: Syftet var att undersöka vilka preventiva insatser som studerats för patienter med vaskulära sjukdomar, och effekterna av dessa. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen och erfarenheten hos personer med typ 2-diabetes av att mäta sitt blodsocker

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Guldberg; Carina Hult; [2019]
  Nyckelord :Blodsockermätning; typ 2-diabetes; egenvård;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A prerequisite for diabetes complications to be prevented or at least delayed is that the person with type 2-diabetes has a well-controlled blood sugar. Self-monitoring blood glucose is part of self-management, therefore it is important to find out how this is experienced by people with type 2-diabetes so that the diabetes-nurse can provide the support the person needs. LÄS MER

 3. 3. Physiological characteristics of sodium lactate infusion during resistance exercise

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Danielsson; [2019]
  Nyckelord :sodium lactate; sodium lactate infusion; infusion; resistance exercise; knee-extensor; vastus lateralis; metabolic effects; hematological effects; plasma lactate; muscle lactate; muscle content of lactate; MHC; fiber type; blood pH; muscle pH; blood lactate; blood sodium; blood potassium; blood glucose; hemoglobin; in vivo; randomized; cross-over;

  Sammanfattning : Previous studies that utilized sodium lactate infusion did not use resistance exercise protocol or analyzed muscle biopsies, or performed sex specific analysis. Aim: We initiated a project where resistance exercise was performed with low and high levels of lactate, acquired by venous lactate infusion where the specific aim of this study was to investigate and chart the physiological characteristics of sodium lactate infusion during a bout of resistance exercise on whole group level and sexes separated Method: A randomized, placebo controlled, cross-over design was implemented where male (n = 8) and female (n = 8) subjects accustomed to resistance exercise visited the laboratory three times for preliminary testing and training familiarization. LÄS MER

 4. 4. Stöd till individer med typ 2-diabetes och bristande glykemisk kontroll : - en litteratur översikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Englund; Malin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Förekomsten av typ 2-diabetes ökar kraftigt över hela världen och är en allvarlig progressiv sjukdom. Behandlingssyftet för alla individer med diabetes är att minska individens symtom, samt förebygga komplikationer som sjukdomen kan ge. LÄS MER

 5. 5. Dietistkontakt: ett vinnande koncept för förbättrad metabol kontroll hos patienter med Diabetes Mellitus typ 2 – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Hultberg; Isabelle Larsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :diabetes typ 2; T2DM; dietist; nutritionsbehandling; HbA1c; BMI; blodglukoskontroll; Diabetes type 2; dietitian; nutrition therapy; blood glucose control;

  Sammanfattning : Title: Meeting with a dietitian: a successful concept to improve metabolic control inpatients with type 2 Diabetes Mellitus – A systematic reviewAuthors: Johanna Hultberg och Isabelle LarssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistEducation: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2018-03-27Background: Diabetes can be considered the pandemic of the 21st century and its spread isrelated to economic progress and lifestyle changes around the globe. The prevalence reaches8. LÄS MER