Sökning: "blue community garden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden blue community garden.

 1. 1. The Role of the Sea in an Innovation Ecosystem. A case study of blue community gardens.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Anna Axelsson; [2021-11-22]
  Nyckelord :blue community garden; Innovation ecosystem;

  Sammanfattning : text.... LÄS MER

 2. 2. Collaborative Food Production as a Tool for Sustainable Behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Louisa Will; [2021-11-17]
  Nyckelord :Food Production; Sustainable; Collaborative; ocean literacy; blue community garden; sea society; hav och samhälle;

  Sammanfattning : text.... LÄS MER

 3. 3. En berättelse om Harlösa, en grustäkt och ett nedlagt cementgjuteriområde : en berättelse om förändring

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Helena Eriksson; [2004]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; landsbygdsutveckling; konst; design; fysisk planering; landsbygd; management; natur; människa; möte; upplevelse; kommunikation;

  Sammanfattning : This degree thesis is situated around a straight and not too complicated project. It is about changing of a gravel pit. I tried to find other methods. I wanted to test my ability to act and think more open-minded. LÄS MER