Sökning: "bnp per capita i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bnp per capita i sverige.

 1. 1. Vad bestämmer den reala jämviktsväxelkursen? : En kointegrationsanalys av den reala växelkursen mellan kronan och euron och dess bestämningsfaktorer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emelie Wallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den traditionella utgångspunkten i analyser och beräkningar av den reala jämviktsväxelkursen mellan olika valutor är att den följer teorin om köpkraftsparitet. Studier har dock visat att teorin om köpkraftsparitet inte håller och att den reala jämviktsväxelkursen istället bestäms av olika bestämningsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Flygskatt - Kjempebra eller kan det va? : En kvantitativ studie om hur individers konsumtion av flygresor påverkas av den norska flygskatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Lundberg; Hanne Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Difference-in-differences; Flygskatt; Norge; Sverige; Klimatfrågan;

  Sammanfattning : Den första juni 2016 trädde en norsk styckskatt på flygresor i kraft. Avsikten med skatten var både att generera inkomster till statskassan och att minska flygandet hos den norska befolkningen. Denna kvantitativa studie syftar till att utvärdera huruvida den andra avsikten förverkligats. LÄS MER

 3. 3. Den psykiska ohälsan i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Molly Hedman; Hanna Lind; [2019]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; socioeconomic factors; mental health; multiple linear regression analysis; applied mathematics; Makroekonomiska faktorer; socioekonomiska faktorer; psykisk ohälsa; multipel linjär regressionsanalys; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat bland befolkningen i Sverige vilket förutom ett personligt lidande ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. Orsaken till denna ökning har inget definitivt svar men kan potentiellt förklaras av makro- och socioekonomiska faktorer. LÄS MER

 4. 4. Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michelle Alexius Lindgren; [2017]
  Nyckelord :reproduction; dairy production; Tajikistan;

  Sammanfattning : In Central Asia one can locate the smallest landlocked country of the former Soviet Union; Tajikistan. The country is a presidential republic and has been since the independence from Russian Soviet 1991 and is now one of the 15 former Soviet countries with the lowest per capita GDP. LÄS MER

 5. 5. Idrottsdeltagande i sex länder: Vilken roll spelar ekonomiskt välstånd och socioekonomisk jämlikhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Pröckl; [2017]
  Nyckelord :välfärdsstaten; postmaterialistiska värderingar; makrostruktur; inkomstfördelning; idrottsdeltagande;

  Sammanfattning : Studien handlar om att ur ett sociologiskt perspektiv, titta på skillnader i idrottsdeltagande mellan tre tvillingpar av länder, dels på aggregerad nivå och dels på skillnader i idrottsdeltagande mellan olika sociala grupper som kön, ålder och utbildningsnivå. Grundtanken är att i mer jämlika och ekonomisk utvecklade länder borde idrottsdeltagandet vara högre och skillnader mellan olika grupper borde vara mindre jämfört med ojämlika och mindre rika länder. LÄS MER