Sökning: "board gender quotas"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden board gender quotas.

 1. 1. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER

 2. 2. Board Gender Diversity and Firm performance: How do Educational Levels and Board Gender Quotas affect this Relationship? Evidence from Europe

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Inga Merit Schmidt; [2019]
  Nyckelord :board gender diversity; firm performance; board of directors; educational background; board gender quotas;

  Sammanfattning : The majority of previous research in the field of board diversity was dedicated to the direct link between board gender diversity and firm performance. Grounded in Agency- and Resource dependence theory, this thesis expands on this research and examines the main relationship including the influence of two additional factors: educational level of female directors and mandatory board gender quotas. LÄS MER

 3. 3. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Kvotera kön eller kompetens? : Förändringar i styrelsers ekonomiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hägg; [2018]
  Nyckelord :Gender quotas; Board structure; Tobin’s Q; Financial literacy; Könskvotering; styrelsestruktur; Tobin’s Q; ekonomisk kompetens;

  Sammanfattning : Andelen kvinnor i bolagsstyrelser i Norden har under en tid ökat. Det första landet i världen som införde en lag kring könssammansättningen i styrelser för att skapa mer jämställda styrelser är Norge. Den norska kvoteringslagen infördes 2006 och kräver att minst 40 procent av respektive kön ska representeras av styrelsens ledamöter. LÄS MER

 5. 5. Styrelsesammansättning och finansiell prestation : En studie av den svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linus Wendeberg; Marcus Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate governance; board composition; financial perfor-mance; Nasdaq OMX Stockholm; Bolagsstyrning; Styrelsesammansättning; Finansiell prestation; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Svensk bolagsstyrning regleras enligt Koden. Bolagsstyrning är ett omdiskuterat ämne som behandlar aspekter som bland annat anger hur många oberoende styrelseledamöter som ska finnas i ett företag eller exempelvis att svenska företag ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen. LÄS MER