Sökning: "board gender quotas"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden board gender quotas.

 1. 1. Kvotering i bolagsstyrelser : Finns det en påverkan på bolagens lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Bertilsson; Johan Nylander; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; women in corporate boards; gender equality; quotas; Women on boards; kvinnor i styrelser; kvinnor i bolagsstyrelser; jämställdhet; kvotering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata. LÄS MER

 2. 2. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER

 3. 3. Does gender balance on the corporate board have an impact on the equity performance?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tove Arrelid; Elin Forsberg; [2017-02-09]
  Nyckelord :gender equality; board diversity; quotas; performance evaluation; equity performance; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine whether a gender equal board of directors have an impact on the equity performance during the examination period of December 2011 to December 2016. This study shows that the gender balanced portfolio outperforms the non-gender balanced portfolio in all investigated performance measures. LÄS MER

 4. 4. Gender diversity on Swedish companies’ board of directors : A study on gender diversity in 60 Swedish listed small, medium and large cap companies between 2009-2015

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Rebecca Källqvist; Rebecka Äremann; [2017]
  Nyckelord :Gender Diversity; Board of Directors; The Glass Ceiling; Female Human Capital;

  Sammanfattning : Abstract  Purpose: The purpose with this thesis is to examine the development of gender diversity on 20 small, 20 medium and 20 large cap Swedish listed companies board of directors between the years of 2009 to 2015. The attributes board size, gender, age and education will be examined to see if there is any gap between male and female board members, hindering gender balance and if gender quotas are needed. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer : en kvantitativ studie om förhållandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Andersson; Caroline Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; board diversity; gender diversity; female directors; Hållbarhet; hållbarhetsprestation; ESG; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: En intern drivkraft för företags hållbarhetsengagemang är kvinnliga styrelseledamöter. Risk att bli stämd och typ av bolagssystem kan påverka kvinnliga ledamöters genomslag på företags hållbarhetsprestationer. Tidigare forskning har inte tagit hänsyn till risk och bolagssystem, vilket vi däremot avser att göra. LÄS MER