Sökning: "boating"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet boating.

 1. 1. Klimatsmart Båtsemester

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Emil Wegberg; Emil Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om det var möjligt att modifiera och elektrifiera den dieseldrivna familjemotorbåten Albin 25 med förnybara energikällor och på så sätt minska klimatavtrycken för en typisk svensk båtsemester i skärgården, med bivillkoret att resenärernas semesterupplevelse inte skulle kompromissas. Analysen utfördes genom att modellera en genomsnittlig båtsemester och beräkna de energibehov som då uppstod för transporten av båten samt resenärernas essentiella och komfortbehov. LÄS MER

 2. 2. FEASIBILITY ANALYSIS OF THE DRIVE TRAIN ELECTRIFICATION FOR A RESCUE BOAT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Claudia Andruetto; [2019]
  Nyckelord :electric boat; rescue sector; boating; drive train modelling; water jet; fuel cells; batteries; hybrid electric storage; sustainability; CO2 emissions; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Progressing constraints on green house gas emissions lead to a sustainability trend,which greatly a↵ects the transport sector. Nowadays, companies show increasing interest indeveloping sustainable solutions. LÄS MER

 3. 3. People’s perception of seagrass ecosystems - a Step Zero analysis in establishing marine protection of seagrass around Gotland, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofie Elggren; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; seagrass; ecosystem services; participation; natural resource management; Step Zero analysis;

  Sammanfattning : The marine environment is under stress. This study will address seagrass around the island of Gotland, Sweden. Seagrass is a marine flowering plant which grows on the seabed and provide a multitude of important ecosystem services such as nutrient cycling, carbon sequestration, erosion mitigation and serve as habitats for primary fisheries. LÄS MER

 4. 4. Kasta loss mot en hållbar framtid : En kvalitativ flerfallsstudie om hållbar produktutveckling i den svenska båtindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Axelsson; Nicklas Örnstedt Björnbom; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; product development; sustainable product development; design for environment; DFE; triple bottom line; product life cycle; sustainable innovation; boating industry; Sweden; Hållbarhet; produktutveckling; hållbar produktutveckling; båtindustrin; Sverige;

  Sammanfattning : Det är inte längre bara ekonomiska faktorer som bidrar till ett företags långsiktiga framgång, utan numera blir också sociala och miljömässiga faktorer allt mer påtagliga. För dagens moderna konsumenter blir hållbarhet ett mer centralt kriterium och allt fler anser att det är viktigt att företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 5. 5. WasteLess Musings- A sensitive approach to Urban Renewal in Chennai, India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Parvaty Balagopal; [2018]
  Nyckelord :Sustainable urban design; slum upgrade; urban renewal; waste management; architecture from waste; flood management; low cost materials; recycling; incremental; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The city of Chennai evolved around the river, Cooum. The river supports irrigation to agricultural fields in the north and supplies water to the city of Chennai. It also acts as a major flood carrier for the city. Before the 1960s, the river was clean and used for activities such as bathing, boating and fishing. LÄS MER