Sökning: "body dissatisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden body dissatisfaction.

 1. 1. En kvinnokropp inom Crossfit är kunnig och stark - den har förmåga : Kvinnliga tävlande crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Andersson; Johanna Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Crossfit; body dissatisfaction; body ideal; body image; body satisfaction; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppstillfredsställelse; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien var att undersöka kvinnliga tränings- och tävlingsaktiva crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Mirror Mirror On the Wall : Kroppsuppfattning och självkänsla hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd: en tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Benjamin Langels; Shevin Urgun; [2020]
  Nyckelord :Body Image; Body Satisfaction; Body Dissatisfaction; Self-esteem; Self-efficacy; Autism; Aspergers; Autism Spectrum Disorder; ASD; Physical Activity; Kroppsbild; Kroppsuppfattning; Självkänsla; Autism; Aspergers; Autismspektrumtillstånd; AST; Fysisk Aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka självkänsla och kroppsbild hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd. Den primära frågeställningen vi vill undersöka är i vilken utsträckning det finns i ett samband mellan kroppsbild och självförtroende. LÄS MER

 4. 4. Social media usage and body appreciation : A quantitative cross-sectional study among Swedish adults

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Greta Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Body appreciation; quantitative study; sense of coherence; social media usage.;

  Sammanfattning : Among Swedish adults, 50% are active on social media daily. Regarding body image, 50% of Swedish adolescents are happy with their weight, although no statistics are available among Swedish adults. Time spent on social media is related to body dissatisfaction, and viewing of body positive content increases body appreciation. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos skolelever – en systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nadja Feili; Moa Petersen; [2019-11-25]
  Nyckelord :skolsköterska; skolelever; psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among children is increasing every year and is estimated to bethe biggest public health problem in the world 2030. There are weaknesses in the schoolsystem where the school is judged to function worse today. LÄS MER