Sökning: "body in space"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden body in space.

 1. 1. Bodies out/in Place? Unmapping Trans People’s Experience in Outdoor Activities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Bart Bloem Herraiz; [2019-08-26]
  Nyckelord :Trans; Outdoor; Body Experience; Counter-geographies; Queering Methodology;

  Sammanfattning : Scrutiny over trans people's bodies in urban contexts is continuous. This thesis develops theidea that the outdoors offers a less-gendered space for trans people, enabling and empowering them to escape self-surveillance processes and to feel freer in their genderexpression/identity. LÄS MER

 2. 2. ‘Nobody puts Baby in a corner’ : A critical response to apartments and furniture designed based on modernistic ideals.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Aminath Sawsan Ahmed; [2019]
  Nyckelord :apartment interiors; architecture; body and architecture; furniture design; human positions; interior design; modernist architecture; spatial interaction; arkitektur; inredningsarkitektur; kropp och arkitektur; lägenhets interiör; modernistisk arkitektur; möbeldesign; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : My study challenges the status quo that seems to exist in the design of modern apartments, which is heavily influenced by the modernistic movement that flourished in early 20th century. Modernists strived to create a just and equal society, by challenging the social order and the traditional hierarchical system. LÄS MER

 3. 3. Damer äro portförbjudna då man misstror deras medlidsamma hjärtan : En studie av en aristokratkvinnas rörelsefrihet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Myrna Moström; [2019]
  Nyckelord :Liberty of Movement; Sex; Class; Aristocrat; Orientation; Space; Living Body; Bodily Knowledge; Out of Place; Respectability; Rörelsefrihet; Kön; Klass; Aristokrat; Orientering; Rum; Levd erfarenhet; Kroppsupplevelse; Felplacerad; Respektabilitet;

  Sammanfattning : This essay will examine the liberty of movement through the analysis of a traveling journal written by the young aristocratic lady Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister in the year of 1832, during her family’s travel through Europe. The beginning of the nineteenth century brought many books of adventure and traveling because of the new possibilities to rent a horse and carriage and therefore travel longer distances for a shorter amount of time. LÄS MER

 4. 4. Ändring i hemmet för utökad tillgänglighet för äldre och individer med funktionsnedsättningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Zohal Hosseini; [2019]
  Nyckelord :availability; home remodeling; renovation; inaccessibility; reconstruction; building construction; tillgänglighet; ombyggnad av hem; renovering; otillgänglighet; rekonstruktion; byggnadskonstruktion;

  Sammanfattning : Accessibility is an important factor to consider when it comes to new construction, remodelling or extension of housing. Considering the fact that the number of elderly people will increase in the coming years, must accessibility of housing be increased. LÄS MER

 5. 5. POESI (OCH LIVET I EN PARENTES) : EN GENUSVETENSKAPLIG STUDIE AV WOMEN OF COLOR-POETERS ERFARENHETER AV SKAPANDE OCH FRAMTRÄDANDE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnese Noah; [2019]
  Nyckelord :poetry; spoken word; identity; experience; phenomenology; intersectionality; body; space; feelings; power; estradpoesi; poesi; identitet; erfarenhet; fenomenologi; intersektionalitet; kropp; rum; känslor; makt;

  Sammanfattning : Tre women of color-poeters utgångspunkter och hur de orienterar, upplever och erfar sitt poesiskapande och framträdande är i fokus för denna studie. Intervjustudien har utgått från ett (queer)fenomenologiskt och intersektionellt perspektiv både i intervju- och analysmetod där jag utifrån en vidare tematisk analysstruktur identifierat tre olika teman presenterade i varsitt avsnitt. LÄS MER