Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. ‘Nobody puts Baby in a corner’ : A critical response to apartments and furniture designed based on modernistic ideals.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Aminath Sawsan Ahmed; [2019]
  Nyckelord :apartment interiors; architecture; body and architecture; furniture design; human positions; interior design; modernist architecture; spatial interaction; arkitektur; inredningsarkitektur; kropp och arkitektur; lägenhets interiör; modernistisk arkitektur; möbeldesign; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : My study challenges the status quo that seems to exist in the design of modern apartments, which is heavily influenced by the modernistic movement that flourished in early 20th century. Modernists strived to create a just and equal society, by challenging the social order and the traditional hierarchical system. LÄS MER

 2. 2. POESI (OCH LIVET I EN PARENTES) : EN GENUSVETENSKAPLIG STUDIE AV WOMEN OF COLOR-POETERS ERFARENHETER AV SKAPANDE OCH FRAMTRÄDANDE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnese Noah; [2019]
  Nyckelord :poetry; spoken word; identity; experience; phenomenology; intersectionality; body; space; feelings; power; estradpoesi; poesi; identitet; erfarenhet; fenomenologi; intersektionalitet; kropp; rum; känslor; makt;

  Sammanfattning : Tre women of color-poeters utgångspunkter och hur de orienterar, upplever och erfar sitt poesiskapande och framträdande är i fokus för denna studie. Intervjustudien har utgått från ett (queer)fenomenologiskt och intersektionellt perspektiv både i intervju- och analysmetod där jag utifrån en vidare tematisk analysstruktur identifierat tre olika teman presenterade i varsitt avsnitt. LÄS MER

 3. 3. Crowd evacuation in high-density scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ines Cilenti; [2019]
  Nyckelord :Crowd evacuation; high-density; crowd pressure; video analysis; bottleneck; outdoor event; local density.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, is becoming increasingly frequent holding events in outdoor environments, involving a large number of people, even though these spaces were not designed from a safe prospective, in the way that safety is defined today. In such events, high density conditions is an ongoing issue, as the evacuation becomes very complex, due to the space design and the interaction among the pedestrians. LÄS MER

 4. 4. Curious Cycles: Feminist Probes for Cultivating Curiosity of the Menstrual Cycle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nadia Campo Woutuk; [2019]
  Nyckelord :menstruation; menstrual cycle; curiosity; feminist hci; feminist probes; cultural probes;

  Sammanfattning : Curious Cycles responds to the tensions that arise when designing technologies for menstruation and menstrual cycles, touching upon notions of curiosity, noticing, sharing, taking or making space, and our relationships with our bodies and their fluids. The project follows a Research through Design approach, guided by Soma Design and feminist research methods. LÄS MER

 5. 5. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Ekman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER