Sökning: "body in space"

Visar resultat 11 - 15 av 304 uppsatser innehållade orden body in space.

 1. 11. Vårdande kommunikation vid språkliga barriärer : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Fadheel; Solange Awungjia; [2019]
  Nyckelord :Communication difficulties; culture; interpreter; language barries; nurse; Kommunikationssvårigheter; kultur; sjuksköterskor; språkbarriär; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter som söker sjukvård i Sverige talar olika språk som kan begränsa deras förmåga till kommunikation med sjukvårdspersonal. Detta kan leda till att sjuksköterskor möter patienter med olika språk och kulturer som skiljer sig från deras egna. LÄS MER

 2. 12. Improvisation som ett skapande verktyg : om koreografi i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Musik och dans

  Författare :Parvin Jabbari; [2019]
  Nyckelord :improvisation; koreografi; koreografiska processer; didaktisk design; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur specifika övningar inom improvisation och komposition kan användas som hjälp för elever och lärare med ämnet koreografi. Det pedagogiska förhållningssättet som har använts i studien är Design för lärande: didaktiskt design 1 som syftar till att designa och iscensätta lärande genom att forma sociala processer, resurser, medier och miljöer. LÄS MER

 3. 13. Rörelseplanering och kontroll för obemannade luftfarkoster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Joan Correa Silva; Joakim Brisen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten presenterar ett system för rörelseplanering och kontroll för flera obemannade luftfarkoster (UAVs) som autonomt navigerar ett givet område. En dynamisk modell för en UAV med stel kropp presenteras som grund för systemet. LÄS MER

 4. 14. Bevara Rörelse : en fenomenologisk studie av dans och arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Celine Orman; [2019]
  Nyckelord :ALM; Master’s thesis; archives; archival science; postmodern archive theory; phenomenology; intangible cultural heritage; dance; contemporary dance; dance archive; body as archive; ABM; masteruppsats; arkiv; arkivvetenskap; arkivteori; postmodern arkivteori; fenomenologi; Immateriellt kulturarv; dans; nutida dans; dansarkiv; kroppen som arkiv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dance as an art form is strongly connected to the experience of movement. Dance is also connected to the experience that occur in the relation between the audience and the performers on stage. Therefore, information is based on subjective impressions. LÄS MER

 5. 15. How To Create A User Friendly Shopping Experience with 3D

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Heiding; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent advancements in the hardware of computers and cell phones, as well as improvements in general mobile data connections have made the use of 3D technologies more relevant. This is further increased by the attention given to augmented reality (AR) and virtual reality (VR) as of late. LÄS MER