Sökning: "body language in media"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden body language in media.

 1. 1. Kommersialisering på barnens bekostnad : En studie om hur barn positioneras på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Håkansson; Emmy Åman; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Youtube; sociala medier; sharenting; positionering; kommersialisering; Influencers; barn; medialiserad barndom;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn positioneras av sina föräldrar i kommersiella samarbeten på Youtube och Instagram, samt om logiken för respektive medie har betydelse för hur barnen blir positionerade. Studien har inspirerats av tidigare forskning kring fenomenet sharenting, där vi ville göra en djupdykning i ämnet. LÄS MER

 2. 2. The Making and Breaking of an Icon

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Nada Ali; [2021]
  Nyckelord :Iconoclasm; icon; narrative; grief; care; magic; reparation; war.;

  Sammanfattning : This essay is an effort to write my thoughts and reflections on my art practice, focusing on the work to-be-realized for my solo show in March 2021 at Galleri Mejan in Stockholm. I’ve had the intention to complement and stabilize my imagined-artwork with my writing, only to realize such a task’s difficulty. LÄS MER

 3. 3. Death becomes her. Journalistic portrayals of murdered women and their bodies as subject, object and abject in Swedish high profile murder cases

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Kjellman Wall; [2019]
  Nyckelord :media representation; crime journalism; objectification; abjection; murder; Thematic Analysis; Critical Discourse Analysis; Multimodal Visual Analysis; intersectionality; grief journalism; media and communication studies;

  Sammanfattning : This thesis concerns how murdered women and their bodies are represented through written and visual language in tabloid crime journalism. Two Swedish high profile murders were chosen through a purposeful sampling, and 436 articles from Sweden's two largest tabloid newspapers, Aftonbladet and Expressen, were thematized through Thematic Analysis. LÄS MER

 4. 4. Development of a Water Activity Control and Reaction Monitoring System for Acidolysis and Transesterification Reactions using Immobilized Lipases in a Rotating Bed Reactor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Eimantas Gladkauskas; [2019]
  Nyckelord :Enzyme; Enzymes; Immobilized enzyme; bioreactor; rotating bed reactor; acidolysis; transesterification; arduino; water activity; thermodynamic water activity; Enzyme activity; automatic reaction tracking; reaction tracking; biotechnology; electrical engineering; relative humidity; spinchem; enzymatic synthesis; water activity control; process automation; lipases; lipase; bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Controlled water activity in an enzymatic reaction can influence enzyme activity and productivity. A small layer of water around an enzyme gives it a required flexibility to catalyze reactions at a higher rate in contrast with the one that is dry (Adlercreutz, Dicko, Larsson, & Månsson, 2017). LÄS MER

 5. 5. Estetiska lärprocesser i engelskundervisning 1-3 : ur ett pedagogperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Fridenholm; Alicia Lund; [2019]
  Nyckelord :English teaching grade 1 - 3; aesthetics; aesthetic learning; non-aesthetic learning; varied learning; aesthetic forms of expression; Engelskundervisning årskurs 1 - 3; estetik; estetiskt lärande; icke-estetiskt lärande; varierat lärande; estetiska uttrycksformer;

  Sammanfattning : Studien handlar om estetiska lärprocesser i ämnet engelska. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur pedagoger i årskurs 1 - 3 arbetar med estetiska uttrycksformer i engelskundervisning och hur de kombinerar det med icke-estetiskt lärande. LÄS MER