Sökning: "bodybuilders"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet bodybuilders.

 1. 1. Korean Bodybuilding : Cultural Hybrid or Instance of Cultural Homogenization?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Marcus Mosesson; [2018]
  Nyckelord :bodybuilding; fitness; gym culture; globalization; cultural consequences; hybridization; homogenization; male aesthetic ideals; Neo-Confucianism; plastic and cosmetic surgery; Korean society; bodybuilding; fitness; gymkultur; globalisering; kulturella konsekvenser; hybridisering; homogenisering; manliga estetiska ideal; neokonfucianism; plastikkirurgi; koreanska samhället;

  Sammanfattning : This study deals with the trend of male bodybuilding in Korea and investigates the motivations and aesthetic ideals of Korean male bodybuilders. The author of the study uses the few hitherto academic research works on the subject and tries to give an overview of the history of Korean bodybuilding. LÄS MER

 2. 2. Att bygga manlig kropp och identitet : Mediabilder av bodybuilding i 1960-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ida Klinkert Egrenius; [2016]
  Nyckelord :bodybuilding; media image; muscularity; identity; masculine ideals; muskelbyggning; mediabilder; muskularitet; identitet; maskulina ideal;

  Sammanfattning : This study is about how bodybuilders in the 1960s are produced in the Swedish media image. The purpose of the study is to clarify how the male, muscular, body and identity is portrayed in the media image. LÄS MER

 3. 3. Muskler och kön : En kvalitativ studie av genuskonstruktioner inom styrketräning på nätet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Corinne Silfverlåås; [2015]
  Nyckelord :Konstruktioner; genus; normer; kön; makt; styrketräning; media; bildanalys; media fysisk träning; kroppsbyggning; bodybuilding; bodybuilders; styrketräning; gym; träningslokal; fria vikter; fitness; manligt; kvinnligt; muskler; muskulös; pump; genusperspektiv; könskategorier; könsroller; könsindelning.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att vidga kunskapen om ett relativt utforskade ämne, nämligen genus inom fältet styrketräning. Detta undersöks genom analysera bilder på vältränade människor med rådande teorier inom ämnet för att på så vis bidra till ny kunskap. LÄS MER

 4. 4. Packningsstrategier för modularisering på chassi : En studie för att öka modulariseringen och flexibiliteten för packning av komponenter på Scanias lastbilschassier

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/MaskinkonstruktionTekniska högskolan

  Författare :Carl Pettersson; [2012]
  Nyckelord :modularisering; Scania; CAD; CATIA; flexibilitet; chassi;

  Sammanfattning : Ett av de mest komplexa gränssnittsområdena på Scanias lastbilar är gränssnittet mellan komponenter och ramsidobalkarna. Orsaken till detta är att det inte finns något standardiserat gränssnitt på hur infästningen av en rammonterad komponent ska ske, utan varje komponent har idag ett unikt gränssnitt mot ramsidobalken. LÄS MER

 5. 5. Reducing Bodybuilder Waste on SCANIA Trucks

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Carl Dahlberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a world of fierce competition that is the reality for heavy truck manufacturers, it is important to optimize every step of production to the greatest extent. The Swedish truck manufacturer SCANIA early adopted such ideas and has put great efforts to implement a concept called lean production. LÄS MER