Sökning: "boendeklimat"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet boendeklimat.

 1. 1. Att bygga och bo i ett flerbostadshus av KL-trä med Valla Berså som referensobjekt

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ros-Mari Andréasson; [2018]
  Nyckelord :KL-trä; CLT; korslimmat trä; massivträ; miljövänligt; flerbostadshus; ljudmiljö; brandsäkerhet; boendeklimat;

  Sammanfattning : I denna studie utreds KL-trä, korslimmat trä, ur byggnadsteknisk synvinkel samt ur ett boendeperspektiv, där Valla Berså som är Linköpings första flerbostadshus byggt med en stomme av KL-trä fick agera referensobjekt. Byggnationen av flerbostadshus i trä ökar i stadig takt. LÄS MER

 2. 2. Industriell produktion av loggia - en studie om loggiarum som alternativ till inglasad balkong

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Asmir Emrovic; [2005]
  Nyckelord :Loggiarum; Boendeklimat; Hållfasthetsberäkningar; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Intense competition in the building industry has forced building companies to develop highly efficient and optimised building solutions. This project, with a loggia that works both as an extended living room and a glazed balcony offers a highly economic viable alternative to standard balconies. LÄS MER