Sökning: "boendemodell"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet boendemodell.

 1. 1. Samma mål - olika vägar. En komparativ fallstudie på hur attraktivitet definieras och manifesteras i Lomma och Landskrona kommun.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hannes Appelgren; [2015]
  Nyckelord :Lomma; Florida; boendemodell; attraktivitet; stadskapital; Landskrona; Social Sciences;

  Sammanfattning : Attractiveness has become a widely used concept in planning and public policy the last 15 years in Sweden. However, there is no broad definition of attractiveness and thus it is subject to interpretation. LÄS MER

 2. 2. Bostad först ur socialarbetarens synvinkel : En kvalitativ studie om socialarbetarens uppfattningar kring en ny boendemodell för hemlösa individer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Annie Jonsson; Sara Wallin; [2010]
  Nyckelord :Housing First; homeless; social worker; ethical principles; continuum of care; Bostad först; hemlös; socialarbetare; etiska principer; trappstegsmodellen;

  Sammanfattning : Our main aim with this study is to shed a light over the social workers opinions about what they believe will be the consequences of introducing Housing First in the city of Stockholm. We wanted to examine the social workers perceptions about how Housing First could change their client’s autonomy and justice. LÄS MER