Sökning: "boendepersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet boendepersonal.

 1. 1. Psykisk ohälsa bland ensamkommande barn : En kvalitativ studie om HVB-personalens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Natasha Zandi; Lamija Repesa; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; psykisk ohälsa; HVB-personal; KASAM; Coping;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Syftet medstudien är att belysa vilka förhållningssätt och strategier som tillämpas av personal vidHVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. LÄS MER

 2. 2. ”Man kan ju vara ensam fastän man bor… tillsammans… så här många” : Boendepersonalens arbete med äldres ensamhet på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Hanna Bjälestig; Madelen Jahr; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; gemenskap; särskilt boende; äldre; aktivitetsteorin; teorin om gerotranscendens.;

  Sammanfattning : Ensamhet är ett fenomen som är lika utbrett inom särskilt boende som inom hemtjänsten. Med ensamhet följer negativa hälsorisker lika stora som att vara missbrukare. LÄS MER

 3. 3. ”JAG TILLHÖR DE SOM INTE GILLAR ATT MAN HÄNVISAR TILL SUNT FÖRNUFT BARA FÖR ATT ALLA HAR OLIKA SUNT FÖRNUFT” EN KVALITATIV STUDIE OM LSS-PERSONALS UPPLEVELSE AV ATT ARBETA MED SEXUALITET OCH SEXUELL HÄLSA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Strannerud; Moa Strannerud; [2019]
  Nyckelord :Sexualitet; sexuell hälsa; boendepersonal; funktionsvariation; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie hade till syfte att undersöka hur boendepersonal på så kallade Pk1 LSS-boenden i Malmö stad upplever att det är att arbeta med att stödja brukare i deras sexualitet och sexuella hälsa. Mer specifikt syftade studien till att undersöka om det var något de ansåg var lättare eller svårare i arbetet samt om de upplevde vissa egenskaper som betydande för att kunna ge stöd. LÄS MER

 4. 4. “I SVERIGE HADE DET HÄR KLASSATS SOM BARNMISSHANDEL”. EN KVALITATIV STUDIE OM BOENDEPERSONALS INTEGRATIONSARBETE MED ENSAMKOMMANDE BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Möller; Carolina Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Asylprocess; boendepersonal; ensamkommande barn; Hvb-hem; integrationsprocess; Asylum process; Hvb-homes; integration process; staff accommodation unaccompanied children;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur boendepersonal på Hvb-hem (hem för vård och boende) arbetar för att integrera ensamkommande barn i samhället. För att få information till studien har vi intervjuat sju personer som arbetar på olika Hvb-hem. LÄS MER

 5. 5. ”Man ska vara den man är, men man blir lite större” : En kvalitativ studie om hur boendepersonal på HVB för ensamkommande barn förstår och omsätter begreppet ”integration”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Besma Abedali; Moa Karlstrand; [2018]
  Nyckelord :Unaccompanied children; integration; residential care homes; social work; Ensamkommande barn; integration; hem för vård eller boende; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the concept of “integration” within residential care homes for unaccompanied children. More specifically its aim was to find out how the social workers themselves within residential care homes for unaccompanied children understand the concept of integration and how they work for it. LÄS MER