Sökning: "boendesegregation"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet boendesegregation.

 1. 1. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
  Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

  Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER

 2. 2. En studie om segregation i Borlänge : Vilken påverkan har bostädernas upplåtelseform haft på segregation svenska städer?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonas Fellström; [2021]
  Nyckelord :Segregation; upplåtelseform; rumslig assimilering; platsstratifiering; etnisk klustring;

  Sammanfattning : Boendesegregation innebär att personer med olika socioekonomisk bakgrund, etnicitet och demografisk karaktär bor på olika platser. Denna studie har identifierat vilka mekanismer som påverkat segregationen baserat på etnicitet med fokus på bostädernas upplåtelseform. LÄS MER

 3. 3. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 4. 4. I strävan för en likvärdig skola : En kvalitativ studie om skolsegregation i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Noman Noore; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolsegregation är ett växande samhällsproblem. Skillnaden mellan skolor har ökat. Denna studie har som avsikt att undersöka hur Göteborgs stad arbetar för att motverka skolsegregation. LÄS MER

 5. 5. En jämlikare bostadsförsörjning : Utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Morén; [2020]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; boendesegregation; bostadsojämlikhet; regional planering; kommunal planering.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer den svenska bostadsförsörjningen uppmärksammas med avseende på bostadsojämlikhet och boendesegregation. Studien presenterar erfarenheter från två kommuner och regionen i Stockholms län genom att studera policydokument och intervjuer med tjänstepersoner och politiker. LÄS MER