Sökning: "boendesegregation"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet boendesegregation.

 1. 1. Boendesegregation innebär exkludering! : En kvalitativ studie om boendesegregation i Stockholmsförorter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heba Alzien; Nooralsabah Alzien; [2022]
  Nyckelord :Boendesegregation; Utanförskap; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där författarna utgått från en fenomenologisk metodansats. Syftet med denna studie är att skapa större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. LÄS MER

 2. 2. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
  Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

  Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER

 3. 3. Hur formas boendesegregation och hur motverkas den? : En kvalitativ fallstudie om samhällsplanering ur ett rättviseperspektiv, avseende Kronoparkens stadsutformning och socialt hållbara utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Daniel Günther; [2021]
  Nyckelord :Segregation; Samhällsplanering; Karlstad; Kronoparken; Miljonprogrammet; Hållbar utveckling; Fainstein; Den rättvisa staden;

  Sammanfattning : Den här studien – Hur formas boendesegregation och hur motverkas den? – är en kvalitativ fallstudie angående stadsdelen Kronoparken i Karlstads kommun, och hur de bedriver en samhällsplanering som främjar social hållbar utveckling. Stadsdelen Kronoparken är ett bostadsområde i Karlstads kommun som byggdes under 1970-talets brist på bostäder i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Att exportera sociala problem : Olika professioners uppfattningar av social dumpnings konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sandra Johansson; Andreas Onelius; [2021]
  Nyckelord :Consequences; Housing segregation; Social dumping; Social exclusion; Boendesegregation; Konsekvenser; Social dumpning; Social exkludering;

  Sammanfattning : Social dumpning innebär att kommuner får personer som är i behov av ekonomiskt bistånd att flytta till andra kommuner. Syftet med studien var att undersöka olika professioners upplevelse av vilka konsekvenser social dumpning kan ha för individer som utsätts för detta. LÄS MER

 5. 5. Boendesegregation: Linköping kommuns situation och strategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Lucas Lundberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to examine how residential segregation can emerge in a Swedish medium-large municipality by describing the residential segregation in three different districts in central Linköping. The study aims to describe differences between the districts regarding demographic, socioeconomic and ethnic characteristics. LÄS MER